Cursus oedeemfysiotherapie deel 3

Op 17-18-19 januari heeft Linda Jansen het derde en laatste blok van de cursus oedeemfysiotherapie gehad. In dit blok was er aandacht voor oedeem in combinatie met diverse ziektebeelden, lipoedeem en oefentherapie bij oedeem.

Er was speciale aandacht voor de geriatriefysiotherapie en oedeem, dit is een combinatie die vaak voorkomt. In onze praktijk zien we veel ouderen die geriatriefysiotherapie krijgen, maar waar vaak ook vaatproblemen of een minder goed werkend lymfsysteem aanwezig is. Dit was dus een erg interessant stuk van de cursus.

Verder hebben we aan de hand van casussen geprobeerd om zo goed mogelijk behandelplannen te maken. Dit deden we door rollenspellen waarbij we zowel de intake als de behandeling op elkaar konden oefenen. Door de hele zaal werden mensen van boven tot onder ingezwachteld en ingetaped, er werd geoefend en alle MLD technieken (lymfdrainage) toegepast. Tijdens de lunch hadden we ook veel bekijks omdat niet alle zwachtels er afgehaald konden worden en er dus een opvallend groepje in het restaurant zat.

Er was ook een dagdeel ruimte om te oefenen met ander zwachtelmateriaal dan de welbekende zwachtels, namelijk de Coban2 zwachtels. Dit was leuk om te doen, omdat we zo ook meer leren over wat er allemaal te krijgen is.

Uiteindelijk werd er een soort praktijktoetsing gedaan, die iedereen gehaald heeft. Voor Linda Jansen betekent dit dat ze nu in de praktijk ook oedeempatiënten mag gaan behandelen. Dit zal ze onder begeleiding van Wietske van der Molen gaan oppakken.

 

Terug
OedeemcursusOedeemcursus