Geriatrie en kwetsbaarheid

De laatste weken wordt er veel gesproken over kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen. Maar wat is nu kwetsbaarheid en wanneer is iemand kwetsbaar? Dat leggen onze geriatriefysiotherapeuten graag aan u uit.

Kwetsbaarheid is een breed begrip wat vaak ook breed toegepast wordt. We onderscheiden vier gebieden waarop iemand kwetsbaar kan zijn: fysieke, cognitieve, sociale en psychische kwetsbaarheid.

Bij fysieke kwetsbaarheid ondervindt men belemmeringen in het fysieke functioneren door bijvoorbeeld gewichtsverlies, evenwichtsproblemen, vermoeidheid. Dit is het belangrijkste domein van de geriatrieysiotherapeut. Zij kunnen helpen om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden, begeleiding bieden bij het aanpakken van deze problemen en voorlichting geven om verdere achteruitgang tegen te gaan. Ouderen hebben vaak meerdere chronische aandoeningen tegelijk; dit wordt ook wel multimorbiditeit genoemd. Deze ouderen hebben vaak meer zorg nodig. 
Bij cognitieve kwetsbaarheid heeft men moeite met cognitieve taken zoals geheugen en flexibiliteit, maar ook planningsproblemen en initiatiefverlies kunnen hierbij een rol spelen. Sociale kwetsbaarheid komt vaak voort uit een van bovenstaande domeinen. Er ontstaan dan belemmeringen door eenzaamheid of verlies van sociale steun. Als laatste onderscheiden we psychische kwetsbaarheid. Iemand met onderliggende psychische problemen zoals bijvoorbeeld een depressie kan hierdoor kwetsbaar worden.

Vaak zien we meerdere vormen van kwetsbaarheid tegelijkertijd en zijn de ervaren problemen complex. Het aanpakken van kwetsbaarheid is daarom iets wat bij voorkeur multidisciplinair gebeurt. Dit houdt in dat meerdere zorgprofessionals, sociaal werkers en familie/vrienden betrokken zijn bij de aanpak van kwetsbaarheid. We zien ook dat de zorg vaak complexer omdat er verschillende zorgverleners bij betrokken zijn. Hierdoor kunnen tegenstrijdige adviezen en behandelingen worden gegeven en kunnen meerdere medicijnen tegelijk worden gebruikt.

In Bennekom wordt op dit moment hard gewerkt om een netwerk ouderenzorg op te zetten. Hierbij zijn o.a. artsen, thuiszorgorganisaties, paramedici (fysio, ergo etc), het sociale wijkteam (malkander, gemeente Ede) en andere disciplines betrokken. Het doel van dit netwerk is de zorg voor (kwetsbare) ouderen nog beter en completer te maken. Wij hopen dat dit een groot succes wordt en dat we nog beter kunnen samenwerken in ons dorp.

Terug
Geriatrie en kwetsbaarheid
Geriatrie en kwetsbaarheid