Huidtumoren

Op maandagavond 10 februari jl. heeft Wietske van der Molen een lezing bijgewoond over

“Huidtumoren” in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het NVFL heeft deze avond georganiseerd. Dit is de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie waar Wietske lid van is. Deze vereniging komt 4x per jaar bijeen waarin dan verschillende onderwerpen aan bod komen die betrekking hebben op oedeem/oncologie.

Deze zeer interessante en leerzame lezing werd gegeven door drs. B.U.G.A. (Babs)  Meijer. Zij is dermatoloog uit het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht. Zij heeft ons deze avond informatie gegeven omtrent de verschillende huidtumoren en ook omtrent het optimaliseren van een betere samenwerking met elkaar.

Huidkanker is de meest voorkomende type kanker in Nederland. Eén op de 6 Nederlanders krijgt een vorm van huidkanker. Per jaar worden er ca. 70.000 nieuwe gevallen van huidkanker ontdekt en ieder jaar sterven er ca. 700 mensen aan huidkanker, voornamelijk door uitzaaiingen van melanomen. Daarbij komt dat het aantal huidkankerpatiënten nog steeds ieder jaar stijgt.

Drs. Meijer heeft op deze avond 3 huidtumoren besproken, te weten:

1. Basaalcelcarcinoom:komt voor bij 70% van de personen met huidkanker
2. Plaveicelcarcinoom:komt voor bij 20% van de personen met huidkanker
3. Melanoom:komt voor bij 10% van de personen met huidkanker

De eerste 2 vormen van kanker komen daar voor waar (teveel) UV-straling is geweest en de 3e kan op alle plekken voorkomen, ook daar waar geen zonlicht (UV-straling) is geweest, dat komt omdat een melanoom via de lymfe of het bloed kunnen uitzaaien. Herkenning in een vroeg stadium is dan ook zeer belangrijk.

Daarnaast werd ook besproken dat het belangrijk is om moedervlekken die veranderen van vorm/kleur  en verdachte plekjes op de huid goed in de gaten te houden. Wat de invloed van de zon op onze huid is en hoe je hier tegen te beschermen.

Terug
Huidtumoren
Huidtumoren