Meer aandacht voor bekkenfysiotherapie bij incontinentie

Veel zorgverleners hebben te maken met oudere patiënten met incontinentie. Vaak gebruiken deze ouderen incontinentiemateriaal, terwijl bekkenfysiotherapie als eerste behandeloptie wordt aangeraden. Er blijkt nog weinig bekendheid te zijn over wat bekkenfysiotherapie daadwerkelijk kan bieden.

Verschillende zorgerleners die betrokken zijn bij de pilot 'bekkenfysiotherapie bij ouderen met incontinentie' in Bennekom, kregen een presentatie van bekkenfysiotherapeut Nicole van Bergen. Zij zijn gemotiveerd om het gesprek erover aan te gaan met hun patiënten. Wij vatten de cijfers uit deze presentatie samen in een overzichtelijke 'factsheet incontinentie bij ouderen (65+)'. De pilot maakt nog eens duidelijk hoe zinvol bekkenfysiotherapie bij incontinentieklachten is.

Leg als zorgprofessionals deze factsheet gerust op tafel om het gesprek aan te gaan met ouderen en de optie bekkenfysiotherapie aan te kaarten, in plaats van incontinentiemateriaal. Meer aandacht voor bekkenfysiotherapie is welkom, zodat de oudere met incontinentie meer kwaliteit van leven terugkrijgt!

Mura gaat samen met de betrokken zorgverleners aan de slag om een vervolg te geven aan de pilot.

Heeft u vragen of ervaart u zelf incontinentieklachten, neem dan contact op met onze praktijk.

Terug
Meer aandacht voor bekkenfysiotherapie bij incontinentie
Meer aandacht voor bekkenfysiotherapie bij incontinentie