Parkinson Net

Op donderdag 15 november zijn Linda Jansen en Maureen Jutstra naar het jaarlijkse ParkinsonNet congres geweest in Rotterdam.

Na de flinke treinreis was er nog net genoeg tijd voor een kopje thee. Het programma startte met een plenaire sessie waarin de huidige stand van zaken rondom Parkinson werd besproken door Marten Munneke (directeur Parkinsonnet) en Bas Bloem (Neuroloog Radboud UMC). Daarna werden we door Sabine Oertelt-Prigione (hoogleraar 'gender in primary care') en Bas Bloem meegenomen in de vraag of het in de Parkinsonzorg uitmaakt of je een man of vrouw bent. En zijn we door Bart Post, neuroloog Radboud UMC, meegenomen in de Wetenschappelijke highlights van het afgelopen half jaar over belangwekkend onderzoek gepubliceerd over Parkinson(isme).
We eindigden de plenaire sessie met een toneelstuk over samenwerken in de regio door Peter Berkhout van Crux Creaties.

Vervolgens hebben wij de eerste workshop bijgewoond: Het inschatten van het cognitieve niveau van je cliënt doe je zo! Deze workshop werd gegeven door ergotherapeut Krystel van der Ree- van Domburg.

De cognitieve levels zijn ingedeeld aan de hand van twee piramides:

  1. Cognitieve hiërarchie: executieve processen, geheugen en informatieverwerking en aandacht
  2. Inzicht: intellectueel inzicht, emergent inzicht en anticiperend inzicht

Indeling van de cognitieve levels:

Niveau 1: Volledige afhankelijkheid (automatische acties)
Niveau 2: Eén op één begeleiding (houdings en manuele acties)    
Niveau 3: Functioneren met zware begeleiding (niet doelgerichte acties)
Niveau 4: Functioneren met lichte begeleiding (doelgerichte acties)
niveau 5: Functioneren onder supervisie (explorerende acties)
Niveau 6: Zelfstandig functioneren (geplande acties)

Na een heerlijke lunch gingen we verder met de tweede workshop: ‘Palliatieve zorg bij Parkinson: een belangrijk, maar onontgonnen begin’. Deze workshop werd gegeven door netwerk coördinator Jopke Kruyt van Netwerk Palliatieve Zorg DWO en Trudy Bloem, Regio coördinator Parkinsonnet Delft.

Definitie Palliatieve zorg:
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Wat is er te zien in de late fase bij Parkinson:

  • Toename van de niet-motorische stoornissen waardoor er steeds meer niet-ParkinsonNet zorgverleners betrokken raken
  • Cognitieve achteruitgang
  • Problemen in communicatie
  • Toenemende druk op mantelzorger

Momenteel is het ParkinsonNet bezig met het Parkinson support project:

Doel: De zorg van de Parkinsonpatiënt en hun naasten in de laatste levensfase verbeteren.
Er worden 5 patiënten in hun laatste levensfase gevolgd aan de hand van een casestudie.

Ook zijn er dit moment drie pilots regio’s om een samenwerking te starten tussen een Parkinson netwerk en een palliatief netwerk.

De dag eindigde met een theaterstuk over kracht door zelfcompassie, gevolgd door de afsluiting onder het genot van een hapje, drankje en muziek. Na deze interessante dag vol informatie stapten we weer op de trein richting Arnhem.

Terug
ParkinsoNet
ParkinsoNet