Symposium Orthopedie

De vakgroep orthopedie organiseerde op 9 oktober voor de 7e keer samen met het Regionale Overleg Fysiotherapeuten (ROF) Gelderse Vallei het Netwerksymposium Orthopedie. Bijna 100 fysiotherapeuten uit de regio en fysiotherapeuten en orthopeden uit Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) waren aanwezig.

Nicole van Bergen, voorzitter van de het ROF, opende de avond. Vervolgens hebben we samen met Arjan Visscher van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten) interactief gediscussieerd over ons netwerk. We hebben in de 5 jaar dat ons netwerk bestaat al veel bereikt en een mooie samenwerking opgebouwd, maar kwamen tot de conclusie dat er ook nog dingen beter kunnen zoals de communicatie binnen het netwerk.

De nieuwste orthopeed van de maatschap orthopedie, Edwin Diepeveen, heeft ons inzicht gegeven in zijn specialiteit ‘wervelkolomchirurgie’. Ook hier zijn de regionale fysiotherapeuten in ons netwerk van groot belang om de patiënt zowel in het conservatieve traject, maar ook na een eventuele operatie optimaal te begeleiden in hun herstel en fysiek functioneren.

Het centrale deel werd afgesloten door Ellen Oosting, fysiotherapeut en wetenschapper in ZGV. Zij gaf een update over de onderzoeken die lopen binnen de orthopedie in ZGV en de plannen die er zijn om het wetenschappelijk onderzoek bij de orthopedie uit te breiden, aansluitend bij de speerpunten van ZGV  “voeding, sport en bewegen”.

Na het diner en netwerken hadden de drie werkgroepen ‘schouder’, ‘voorste kruisband’ en ‘heup/knie’ hun eigen programma waarin nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied werden besproken. Daarbij zijn weer plannen gemaakt hoe we de kwaliteit van zorg binnen ons transmurale netwerk verder kunnen verbeteren voor de patiënten in de regio Gelderse Vallei.

Elsemiek Sevenich is lid van de werkgroep VKB en Schouder, Elisabeth van der Spek is lid van de werkgroep THA/TKA en de werkgroep schouder. Linda Jansen is lid van de werkgroep THA/TKA en Nicole van Bergen is lid van de werkgroep schouder.

 

Terug
Symposium Orthopedie
Symposium Orthopedie