Direct toegankelijk

U hebt geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig om naar de fysiotherapeut te gaan. Vooraf aan de intake vult u een aantal vragenlijsten in. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.

Zonder verwijsbrief vindt er eerst een screening plaats. Hierin wordt u klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie.

Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat u klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie, volgt er een intake. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut maakt samen met u een behandelplan, geeft een prognose en maakt indien er tijd is een start met de behandeling. Na een serie behandelingen volgt een evaluatie. Als hieruit blijkt dat verdere behandeling niet langer noodzakelijk is, wordt de behandeling afgerond. De fysiotherapeut geeft eventueel adviezen en leefregels om herhaling te voorkomen en rapporteert terug naar de huisarts.

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen voor een behandeling. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De fysiotherapeut start dan direct met de intake.