Huisregels

Wij ontvangen u graag in een open, veilige en gezellige omgeving. U kunt ons helpen om deze sfeer te behouden door de volgende regels in acht te nemen.

 • U dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
   
 • Het Fysiotherapeutisch Centrum behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
   
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient u dit voor het eerste consult aan te geven.
   
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging of welke reden dan ook tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. Op deze manier kan de behandelend fysiotherapeut rekening met uw bezwaar houden en beoordelen of u behandeld kan worden.
   
 • Er worden in onze praktijk ook minder valide cliënten behandeld. Het wordt op prijs gesteld, als u deze personen uw zitplaats aanbiedt indien er te weinig zitruimte is.
   
 • Let u er op dat u geen waardevolle spullen in de wachtkamer achter laat. Het Fysiotherapeutisch Centrum is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
   
 • Als u uw fiets, auto of scootmobiel parkeert, zorgt u er dan voor dat anderen hiervan geen hinder ondervinden.
   
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
   
 • Wilt u uw kopje op het dienblad plaatsen als u koffie of thee heeft genuttigd.
   
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
   
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.