Huisregels

Wij ontvangen u graag in een open, veilige en gezellige omgeving. U kunt ons helpen om deze sfeer te behouden door de volgende regels in acht te nemen.

 • U dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
   
 • Het Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem en van Bergen behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
   
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient u dit voor het eerste consult aan te geven.
   
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging of welke reden dan ook tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. Op deze manier kan de behandelend fysiotherapeut rekening met uw bezwaar houden en beoordelen of u behandeld kan worden.
   
 • Er worden in onze praktijk ook minder valide cliënten behandeld. Het wordt op prijs gesteld, als u deze personen uw zitplaats aanbiedt indien er te weinig zitruimte is.
   
 • Let u er op dat u geen waardevolle spullen in de wachtkamer achter laat. Het Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem en van Bergen is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
   
 • Als u uw fiets, auto of scootmobiel parkeert, zorgt u er dan voor dat anderen hiervan geen hinder ondervinden.
   
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
   
 • Wilt u uw kopje op het dienblad plaatsen als u koffie of thee heeft genuttigd.
   
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
   
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.