Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut of één van de baliemedewerksters met u omgaan, is het goed om ons dat te laten weten via het klachtenformulier.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker. Heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed opgelost wordt, kunt u zich wenden tot de praktijkeigenaar: Nicole van Bergen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen, bij de balie kunt u een klachtenformulier vragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen of bij de balie afgeven.
Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij 3 instanties terecht met uw klacht. Klachtenregeling Fysiotherapie, Geschillencommissie Fysiotherapie en het Regionaal Tuchtcollege. Fysiotherapeutisch Centrum is conform de verplichtingen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij de Klachtenregeling Fysiotherapie. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt.
Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een klachtenprocedure. De  Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

Lees meer op de website defysiotherapeut.com >>

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. Wordt er een schadevergoeding gevraagd, dan kan deze in bepaalde gevallen worden toegekend.

Lees meer op de website defysiotherapeut.com >>

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid.  

Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.

Contactgegevens

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.
Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Op tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens. 

Goed om te weten

  • U kunt schriftelijk een klacht indienen met behulp van formulieren op deze pagina.
  • U kunt een klacht indienen voor uzelf of voor uw kind (tot 16 jaar).
  • Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk.
  • Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres. Vergeet ook niet de naam en het praktijk- of privéadres van de fysiotherapeut in de brief te zetten.

Naarmate de maatregelen van een instantie strenger worden, neemt de klachtenprocedure meer tijd in beslag. Over het algemeen verloopt de klachtenprocedure bij de Klachtenregeling Fysiotherapie het vlotst. De klachtenprocedure bij het Regionaal Tuchtcollege of de Geschillencommissie Fysiotherapie duurt vaak langer en verloopt formeler.

Meer informatie:

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder: "een klacht over uw fysiotherapeut". Deze folder vindt u in het folderrek in de wachtkamer.

Adressen:

Klachtenregeling Fysiotherapie

Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Tel. 033-4672900 (u wordt doorverbonden)
Email: klachtenregeling@kngf.nl

 

Geschillencommissie Fysiotherapie

t.a.v. Secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033 - 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Email: geschillencommissie@kngf.nl

 

Regionaal Tuchtcollege Zwolle

(Overijssel, Gelderland, Flevoland)

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle
Tel. 038-4289411