Spring naar hoofd-inhoud

Samenwerking

Voor bepaalde klachten en/of doelgroepen is een bredere aanpak nodig, waardoor er een beter resultaat behaald kan worden. Dit proberen wij te realiseren door samenwerking met andere hulpverleners in de zorg. Dit kunnen collega fysiotherapeuten zijn maar ook huisartsen, diëtisten, ergotherapeuten, sportartsen en specialisten in ziekenhuizen. Tevens hebben wij ook samenwerking gezocht met organisaties die sport en bewegen stimuleren zoals de Gelderse Sportfederatie, Topsport Gelderland en het Olympisch netwerk Gelderland, Kenniscentrum Sport, Huis voor Beweging en Sportservice Ede.

Omdat wij continu streven naar verbetering van de kwaliteit van onze zorg hebben wij deze samenwerking met andere hulpverleners gezocht. Wij zijn één van de initiatiefnemers van SaFysio een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de gemeente Ede. Tevens zijn wij lid van het reumanetwerk Zuid Veluwe en van de diverse netwerken van de ROF- Gelderse Vallei.

Wij zijn aangesloten bij ClaudicatioNet, ParkinsonNet, OncoNet en MSzorgNederland.

Samenwerking partners

Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei

De ROF Gelderse Vallei is een zorggroep fysiotherapie met regionale dekking, die de kwaliteit van het fysiotherapeutisch zorgaanbod aan chronisch zieken, palliatieve zorg en postoperatieve patiënten in de regio waarborgt en afstemming verzorgt met andere disciplines.

Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis van sport om maatschappelijke impact van sport te vergroten.

Sportzorg samenwerking Gelderland

Samenwerkingsverband tussen sportartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs in Gelderland.

ParkinsonNet

ParkinsonNet is het landelijke netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen.

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten.

SOMT University of Physiotherapy

SOMT University of Physiotherapy verzorgt onderwijs op het gebied van fysiotherapie en manuele geneeskunde op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau. Het aanbod van post-initiële masteropleidingen (MSc) bestaat uit de Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie en Fysiotherapie in de Geriatrie.

Logopedie Bennekom

Mensen van nul tot honderd die problemen hebben met hun ademhaling, stem, gehoor, taal, en spraak kunnen in aanmerking komen voor logopedie.

Topsport Gelderland

Topsport Gelderland is dé partij op het gebied van talentontwikkeling, en daarom onmisbaar bij het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van de Gelderse talenten. In samenwerking met haar partners maakt Topsport Gelderland het mogelijk deze diensten te leveren aan haar talenten.

Sportservice Ede

Sportservice Ede is er voor iedere inwoner van de gemeente Ede en sportaanbieders in het bijzonder. We geven antwoord en advies op (hulp)vragen, organiseren diverse sportactiviteiten, verhuren en beheren sportaccommodaties, richten ons op speciale doelgroepen en promoten de sport in het algemeen.

Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe

De Reuma patiënten vereniging dient als steunpunt voor iedereen die iets wil weten over reuma en heeft zich als doel gesteld de belangen van reumapatiënten zo goed mogelijk te behartigen en mensen met elkaar in contact te brengen.

Huis voor Beweging

Huis voor Beweging traint mensen, teams en organisaties om in Beweging tot ontwikkeling te komen.

Onconet

Onconet streeft ernaar dat patiënten in heel Nederland een deskundige fysiotherapeut in de eigen woonomgeving kunnen vinden voor begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rondom de medische behandeling voor kanker.

MSG Science Netwerk

De bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie aangesloten praktijken participeren in wetenschappelijk klinisch onderzoek dat een retrospectief, cross-sectioneel of prospectief design kan hebben. Behalve voor het reguliere klinisch onderzoek biedt het MSG Science Netwerk Fysiotherapie ook ruimte voor pilots in voorbereiding op grotere projecten.

Ergotherapie Praktijk de Den

Ergotherapie helpt mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking optimaal te functioneren in de woon-, leef en werksituatie. Ergotherapie richt zich niet op de oorzaak van het probleem, maar op de praktische gevolgen ervan bij het dagelijks handelen.

Praktijk De Den helpt zowel kinderen als volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijks leven.

Di-eet gezond

Di-eet gezond voor onder andere overgewicht en obesitas (afvallen), eetstoornissen, ondervoeding, sondevoeding, voedselallergie, diabetes (suikerziekte), koolhydraatbeperkt dieet, hart- en vaatziekten, coeliakie, maag- en/of darmklachten, het FODMAP dieet, voedingsadviezen bij kinderen en Fun4kidzz (Wageningen/ Bennekom).