Eerste consult, verwijzing en vergoeding

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Vooraf aan de intake vult u een aantal vragenlijsten in. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.
Tijdens de intake wordt uw klacht uitgevraagd en vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Als er een indicatie is voor fysiotherapie, maakt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan, geeft een prognose en bij voldoende tijd, start de fysiotherapeut met de behandeling.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing van uw huisarts of specialist meer nodig. U kunt direct contact opnemen met de praktijk als u een klacht heeft waarvan u weet of vermoedt dat deze door de fysiotherapeut behandeld kan worden.

Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

  • Kinderen tot 18 jaar krijgen een vergoeding van 9 behandelingen uit de basisverzekering en indien nodig kan dit nog met 9 keer verlengd worden
  • Aandoeningen die op de chronische lijst staan, worden vergoed vanuit de basisverzekering indien er meer dan 20 behandelingen noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat er eerst 20 behandelingen door de verzekerde zelf of uit de aanvullende verzekering betaald te worden, voordat er uit de basisverzekering wordt vergoed
  • Bij urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed

Let op:

  • Indien er uit de basisverzekering wordt vergoed, gaat dit altijd van uw eigen risico af. Behalve bij kinderen
  • Voor vergoeding van een chronische aandoening is altijd een verwijzing nodig, soms zelfs van de specialist
  • Voor vergoeding van een aan huis behandeling is altijd een verwijzing nodig

Hoe weet ik of ik verzekerd ben voor fysiotherapie?

Wij raden u aan in uw verzekeringspolis na te kijken welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten in verband met de vergoeding van uw behandeling. Ook onze baliemedewerkster kan u die informatie geven als u uw BSN nummer en het verzekeringsnummer bij de hand heeft.

Let op:

De verzekeraar staat niet toe dat u dezelfde dag ook nog bij een andere fysiotherapeut behandeld wordt. Indien dit zo is, houdt u daar dan rekening mee en meldt ons dat u ook elders onder behandeling bent.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten. Indien de behandeling binnen uw verzekering valt wordt deze rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De patiënt blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur indien de verzekering niet uitkeert.
Indien de behandeling niet binnen uw verzekering valt of wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar, ontvangt u de factuur op uw huisadres en dient u deze zelf rechtstreeks te voldoen.