Artrose groepsoefentherapie

Beginnende artrose kan onopgemerkt aanwezig zijn. Artrose veroorzaakt op den duur pijn, stijfheid en bewegingsbeperking. Afname van coördinatie, spierkracht en uithoudingsvermogen zijn meestal het gevolg. U reageert minder goed op een misstap of een andere onverwachte beweging.
Door regelmatige lichamelijke activiteit kunt u deze functies trainen. U wordt sterker, fitter en uw coördinatie verbeterd. U krijgt meer vertrouwen in uw eigen functioneren, want u kunt gewoon meer. Door uw lichamelijke conditie op peil te houden, bent u beter bestand tegen ongelukkig uitglijden en vallen.

Voor wie is de groepsoefentherapie bedoeld?

 • U bent gediagnosticeerd met artrose
 • U bent duidelijk uit de acute fase
 • U heeft geen specifiek lokaal probleem
 • U heeft een specifiek doel bijvoorbeeld het ontwikkelen van een actieve levensstijl
 • Uw fitheid is voldoende voor deelname
 • U past in het groepsproces

Doelen van de groepsoefentherapie

 • Het leren (her)kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden
 • Het verbeteren van het uithoudingsvermogen, spierkracht, spierlengte en coördinatie om zo uw specifieke doel te bereiken
 • Leren omgaan met uw ziekte
 • Het ontwikkelen c.q. onderhouden van een actieve levensstijl
 • Het ontwikkelen c.q. hervinden van plezier in bewegen
 • Bewegen met lotgenoten levert herkenning op

Hoe ziet de groepsoefentherapie eruit?

U krijgt eerst een individuele intake van een uur waarin er uitleg wordt gegeven over de groepsoefentherapie. Tevens worden er d.m.v. vragenlijsten en een aantal testen uw basiswaarden vastgelegd. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor het individuele oefenschema.

In groepsverband oefent u volgens uw eigen oefenschema om uw tekortkomingen in uithoudingsvermogen, spierkracht, spierlengte, coördinatie en stabiliteit te verbeteren. De training wordt afgesloten met een gezamenlijke cooling down.

Evaluatie

Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats en worden de vragenlijsten en testen nogmaals afgenomen. Zo krijgt u een goede indruk van uw vorderingen en wordt bekeken of u uit kunt stromen naar een andere vorm van bewegen (bijvoorbeeld sporten op maat, zwemmen, sportief wandelen etc).