M.Bechterew groepsoefentherapie

Waarom M.Bechterew groepsoefentherapie?

Vanaf begin jaren negentig wordt er door diverse partijen onderzoek uitgevoerd en pogingen gedaan om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bewegingsprogramma’s te ontwikkelen waar chronisch zieken in het algemeen en Reumatoïde Artritis/ M.Bechterew patiënten in het bijzonder baat bij hebben.

In 2001 verkregen De Jong en Munnike onderstaande positieve gezondheidseffecten als uitkomst van hun RAPIT onderzoek (LUMC) en bevestigden daarmee eerdere bevindingen van andere onderzoekers.
De positieve gezondheidseffecten bestaan voornamelijk uit verbetering in spierkracht en uithoudingsvermogen. Tevens neemt ook de botdichtheid toe. Bovendien leert men, naast de verbetering van het uithoudingsvermogen en spierkracht, om te gaan met een pijnlijke chronische ziekte. Dit houdt in dat er gestreefd wordt naar het behouden van/ toewerken naar een actieve leefstijl.

Voor wie is de groepsoefentherapie bedoeld?

 • U bent gediagnosticeerd met M. Bechterew
 • U heeft een verwijzing van de huisarts of specialist waarop de diagnose M. Bechterew vermeld staat en dat de interventie een groepsbehandeling is
 • U bent duidelijk uit de acute fase
 • U heeft geen specifiek lokaal probleem
 • U heeft een specifiek doel bijvoorbeeld het ontwikkelen van een actieve levensstijl
 • Uw fitheid is voldoende voor deelname
 • U past in het groepsproces
 • Doelen van de groepsoefentherapie
 • Het leren (her) kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden
 • Het verbeteren van het uithoudingsvermogen, spierkracht, spierlengte en coördinatie om zo uw specifieke doel te bereiken
 • Leren omgaan met uw ziekte
 • Het ontwikkelen c.q. onderhouden van een actieve levensstijl
 • Het ontwikkelen c.q. hervinden van plezier in bewegen
 • Bewegen met lotgenoten levert herkenning op.

Hoe ziet de groepsoefentherapie eruit?

U krijgt eerst een individuele intake van een uur waarin er uitleg wordt gegeven over de groepsoefentherapie. Tevens worden er d.m.v. vragenlijsten en een aantal testen uw basiswaarden vastgelegd. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor het individuele oefenschema.

In groepsverband wordt gestart met strek en lenigheidoefeningen. In het individuele deel oefent u volgens uw eigen oefenschema om uw tekortkomingen in uithoudingsvermogen, spierkracht, spierlengte, coördinatie en stabiliteit te verbeteren. Daarna wordt de training gezamenlijk voortgezet met een spelvorm die is afgestemd op de belastbaarheid van de groep. De training wordt afgesloten met een cooling down.

Evaluatie

Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats en worden de vragenlijsten en testen nogmaals afgenomen. Zo krijgt u een goede indruk van uw vorderingen en wordt bekeken of u uit kunt stromen naar een andere vorm van bewegen (bijvoorbeeld sporten op maat, zwemmen, sportief wandelen etc).

Algemeen

Bel voor meer info en om in te schrijven 0318-575165 of stuur een mail via het contactformulier.