MS groepsoefentherapie

Mensen met multiple sclerose zijn aanzienlijk minder lichamelijk actief dan mensen zonder een chronische aandoening. Dit is een onwenselijke situatie omdat bewegen en sporten veel positieve kanten heeft.

Waarom MS groepsoefentherapie?

Met voldoende lichaamsbeweging worden uw conditie en vaardigheden van het hele lichaam langer op peil gehouden. Daarnaast helpt lichaamsbeweging bij het voorkomen of terugdringen van overgewicht en werkt het ontspannend en stressverminderend. U leert uw eigen grenzen en mogelijkheden (her)kennen. Bewegen is ook belangrijk voor het leggen van nieuwe contacten. Mensen met MS kunnen in een isolement raken doordat het aantal activiteiten buitenshuis afneemt. Tevens levert beweging met lotgenoten herkenning op.

Voor wie is de groepsoefentherapie bedoeld?

 • U bent gediagnosticeerd met multiple sclerose
 • U heeft een verwijzing van de huisarts of specialist waarop de diagnose MS vermeld staat en dat de interventie een groepsbehandeling is
 • U heeft een specifiek doel, bijvoorbeeld een half uur kunnen wandelen
 • Uw fitheid is voldoende voor deelname
 • U past in het groepsproces
 • Uw rompbalans is voldoende om zelfstandig te kunnen zitten

Doelen van de groepsoefentherapie

 • Het leren (her) kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden
 • Het verbeteren van het uithoudingsvermogen, mobiliteit, spierkracht en coördinatie om zo uw specifieke doel te bereiken
 • Het leren omgaan met uw ziekte
 • Het ontwikkelen c.q. onderhouden van een actieve levensstijl
 • Het ontwikkelen c.q. hervinden van plezier in bewegen
 • Bewegen met lotgenoten levert herkenning op

Hoe ziet de groepsoefentherapie eruit?

U krijgt eerst een individuele intake van een uur waarin er uitleg wordt gegeven over de groepsoefentherapie. Tevens worden er d.m.v. vragenlijsten en een aantal testen uw basiswaarden vastgelegd. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor het individuele oefenschema.

De groepsoefentherapie sessie heeft een individueel deel en een gezamenlijk deel. In het individuele deel oefent u volgens uw eigen oefenschema om uw tekortkomingen in uithoudingsvermogen, spierkracht, spierlengte, coördinatie en stabiliteit te verbeteren.

Het gezamenlijke deel wordt gevormd door de warming-up en de cooling down. Hierin kunnen verschillende dingen aan bod komen. Bijvoorbeeld rek- en strekoefeningen, bewegingen uit het dagelijkse leven, spelvormen etc.

Evaluatie

Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats en worden de vragenlijsten en testen nogmaals afgenomen. Zo krijgt u een goede indruk van uw vorderingen en wordt bekeken of u uit kunt stromen naar een andere vorm van bewegen (Sporten op maat, zwemmen, sportief wandelen etc).

Algemeen

Bel voor meer info en om in te schrijven 0318-575165 of stuur een mail via het contactformulier.