Parkinson groepsoefentherapie

Mensen met Parkinson zijn aanzienlijk minder lichamelijk actief dan mensen zonder een chronische aandoening. Dit is een onwenselijke situatie omdat bewegen en sporten veel positieve kanten heeft.

Waarom Parkinson groepsoefentherapie?

Met voldoende lichaamsbeweging houdt u langer de conditie en vaardigheden van uw hele lichaam op peil. Daarnaast helpt lichaamsbeweging bij het voorkomen of terugdringen van overgewicht en het werkt ontspannend en stressverminderend.
Bewegen is ook belangrijk voor het leggen van nieuwe contacten.
Mensen met Parkinson kunnen in een isolement raken doordat het aantal activiteiten buitenshuis afnemen. Tevens levert bewegen met lotgenoten veel herkenning op. U kunt handige tips uitwisselen.

Voor wie is de groepsoefentherapie bedoeld?

 • U bent gediagnosticeerd met Parkinson
 • U heeft een verwijzing van de huisarts of specialist waarop de diagnose Parkinson vermeld staat en dat de interventie een groepsbehandeling is
 • U heeft een specifiek doel, bijvoorbeeld een half uur kunnen wandelen
 • Uw fitheid is voldoende voor deelname
 • U past in het groepsproces

Doelen van de groepsoefentherapie

 • Het leren (her) kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden
 • Het verbeteren van het uithoudingsvermogen, mobiliteit, spierkracht en coördinatie om zo uw specifieke doel te bereiken
 • Het leren omgaan met uw ziekte
 • Het ontwikkelen c.q. onderhouden van een actieve levensstijl
 • Het ontwikkelen c.q. hervinden van plezier in bewegen
 • Bewegen met lotgenoten levert herkenning op

Hoe ziet de groepsoefentherapie eruit?

U krijgt eerst een individuele intake van een uur waarin er uitleg wordt gegeven over de groepsoefentherapie. Tevens worden er d.m.v. vragenlijsten en een aantal testen uw basiswaarden vastgelegd. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor het individuele oefenschema.

De groepsoefentherapie sessie heeft een individueel deel en een gezamenlijk deel. In het individuele deel oefent u volgens uw eigen oefenschema om uw tekortkomingen in uithoudingsvermogen, spierkracht, spierlengte, coördinatie en stabiliteit te verbeteren.

Het gezamenlijke deel wordt gevormd door de warming-up en de cooling down. Hierin kunnen verschillende dingen aan bod komen. Bijvoorbeeld rek- en strekoefeningen, bewegingen uit het dagelijkse leven, spelvormen etc.

Evaluatie

Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats en worden de vragenlijsten en testen nogmaals afgenomen. Zo krijgt u een goede indruk van uw vorderingen en wordt bekeken of u uit kunt stromen naar een andere vorm van bewegen (Sporten op maat, zwemmen, sportief wandelen etc).