Sensorische informatieverwerking bij kinderen

Sommige kinderen hebben een onhandige motoriek en problemen bij het aanleren van motorische vaardigheden, maar ook moeilijkheden in de communicatie en verzorging (bv. wassen, aankleden, eten, knuffelen, spelen). Een oorzaak van deze problemen zou kunnen liggen in de sensorische prikkelverwerking.

Sensorische informatieverwerking, wat is dat?

We hebben allemaal te maken met prikkels die binnenkomen via onze zintuigen. We zien en horen, we ruiken en proeven. We voelen met onze huid (tast), maar we hebben ook evenwichtsgevoel en houdings- en bewegingsgevoel. Onze zintuigen geven ons veel informatie over de wereld om ons heen. De zintuigen bestaan los van elkaar, maar moeten de hele dag samenwerken om ervoor te zorgen dat wij goed op onze omgeving reageren. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.

Alertheid

Alertheid is de mate van oplettendheid. Deze verandert normaal gesproken door de dag heen, tussen slaperig en erg gespannen. Er bestaat een duidelijk verband tussen de alertheid en het vermogen om sensorische prikkels te verwerken. Als we moe of sloom zijn nemen we minder informatie op, evenals wanneer we gestresst zijn.

Een sensorisch informatieverwerkingsprobleem kan het moeilijk maken de alertheid te reguleren.

Heeft mijn kind een sensorisch informatieverwerkingsprobleem?

Omdat er veel verschillende zintuigen zijn, die bij iedereen anders werken, is het lastig om een sensorisch informatieverwerkingsprobleem te herkennen.

Sommige kinderen ervaren sensorische prikkels sterker en reageren er daardoor te heftig op (hyperresponsiviteit). Of er zijn kinderen die dezelfde sensorische prikkels juist minder sterk ervaren en er daardoor te weinig op reageren (hyporesponsiviteit). Het hyperresponsieve kind zal bepaalde bewegingsprikkels uit de weg gaan, omdat het bang is om zijn evenwicht te verliezen en de voorkeur geven aan zittend spel. Het hyporesponsieve kind voelt de bewegingsprikkels onvoldoende. Hij zal bv. niet op tijd op de bewegingsprikkels reageren en vallen. Of het gaat juist op zoek naar veel (extreme) beweging, zit te wiebelen op zijn stoel en hangt graag ondersteboven in het klimrek, zodat het toch nog bewegingsprikkels kan ervaren.

Stoornissen in de prikkelverwerking en alertheid maken het moeilijk om de wereld goed te begrijpen en belangrijke informatie uit de omgeving te filteren. Het kan leiden tot problemen bij het ontwikkelen van een goed lichaamsgevoel, handelingsinzicht en ruimtelijke oriëntatie. Bij een slecht lichaamsgevoel kan het kind veel moeite hebben om nieuwe motorische vaardigheden aan te leren en te automatiseren.

De kinderfysiotherapeut kan onderzoeken of uw kind een sensorisch informatieverwerkingsprobleem heeft en indien nodig de klachten behandelen.

Wat is kinderfysiotherapie bij een sensorisch informatieverwerkingsprobleem?

De hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) staat centraal in de behandeling en is altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn omgeving.
De behandeling is spel voor het kind. Het kind moet het ook leuk vinden en zelf op ontdekking gaan. De kinderfysiotherapeut zorgt ervoor dat het kind tijdens het spel de juiste sensorische informatie opdoet en kan verwerken, zodat het kind op een juiste manier kan reageren. Het doel is verandering te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om hem heen. Interactie houdt in: leren op school, omgaan met leeftijdsgenoten, aandacht kunnen richten op een opdracht, zelfverzorging, motorische coördinatie, etc.

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerkingsproblemen kunt u kijken op de volgende websites:
www.nssi.nl
www.sensomotorische-integratie.nl

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.