Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op baby’s, kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs. Zeker als ze iets leuk vinden en ze voldoende de mogelijkheid krijgen om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en de combinatie daarvan. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor een goede ontwikkeling. Dat uit zich niet alleen in het bewegen maar ook in  het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hierdoor kan het kind moeite hebben met deelname aan zijn sociale omgeving. Bijvoorbeeld dat het kind niet mee kan komen op school, of dat hij wordt gepest. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt daarom een grote rol in de behandeling.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is erop gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen een grote rol tijdens de behandeling. De behandeling moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind, bij de gezinssituatie en de schoolfase, dit vraagt pedagogische kennis en inzicht. Tevens kunnen motorische stoornissen gepaard gaan met (neuro)psychologische- en gedragsstoornissen, die specifieke kennis en vaardigheden vragen in de begeleiding. Uiteraard is een op leeftijd aangepaste wijze van communicatie van groot belang.
Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap. Bij alle kinderen wordt er spelenderwijs geoefend. Het oefenmateriaal moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of de hulpvraag.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Baby’s

Juist bij baby’s is het belangrijk om op tijd eventuele problemen te signaleren. Ze kunnen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd een verkeerde houding of motoriek hebben waarvan ze op latere leeftijd last krijgen. Bij baby’s kan je bijvoorbeeld een bepaalde voorkeurshouding zien of een afgeplat hoofdje. Ook kan het zijn dat ze qua motoriek wat achterlopen of bepaalde prikkels uit hun omgeving niet kunnen verwerken of daar te heftig of juist te weinig op reageren. Het kind huilt dan bijvoorbeeld veel, is erg gespannen, slaapt onrustig of heeft ademhalingsproblemen. Soms heeft het kind juist een lage spierspanning, weinig kracht of heeft moeite met houdingsveranderingen.

Dit kan hen in hun ontwikkeling, in hun spel en op sociaal gebied beperken. De kinderfysiotherapeut observeert het kind en kan bijvoorbeeld adviezen geven aan ouders over bepaalde houdingsaspecten of hoe ze de (motorische) ontwikkeling op een positieve manier kunnen stimuleren.

Peuters

Bij peuters kan het zijn dat ze een aantal vaardigheden nog niet beheersen terwijl je dat op hun leeftijd wel zou verwachten of dat het als gevolg van een bepaalde aandoening nog niet gaat. Ook kan het zijn dat ze bepaalde prikkels uit hun omgeving niet goed kunnen verwerken. Het kind is dan bijvoorbeeld extreem druk, vaak boos en geïrriteerd of juist heel stil en teruggetrokken. Dit kan hen beperken in hun sociale vaardigheden, spel en in hun motoriek. Peuters doen graag wat ze zelf willen. De taak van de kinderfysiotherapeut is om spelenderwijs de peuters te observeren en met hen te oefenen. Belangrijk is om aan te sluiten bij de interesses van het kind, zodat het kind gemotiveerd is om zowel in de praktijk als thuis deze aspecten te oefenen.

Schoolkinderen

Bij schoolkinderen kunnen zich ook problemen voordoen op een aantal vlakken. Bijvoorbeeld dat een kind onhandig of houterig beweegt, een slecht evenwicht heeft of niet meedoet met leeftijdsgenootjes. Dit kan vervolgens problemen geven met vaardigheden als fietsen, rennen, knutselen, schrijven of andere grof- of fijnmotorische activiteiten. Vaak zien ouders wel dat er “iets”is maar weten ze niet precies wat. Een aantal kenmerken om contact op te nemen met een kinderfysiotherapeut is als uw kind erg onrustig is, houterig beweegt, bang is om mee te doen bij de gymles, aan de kant staat bij de speelplaats, veel valt of problemen heeft met het lezen en/of schrijven.
Andere signalen zijn:

  • niet goed kunnen bouwen, knippen of plakken;
  • veel kleine ongelukjes;
  • duidelijke afkeer van bepaalde materialen;
  • geen vloeiende bewegingen in activiteiten als schrijven.

Dit kan hen beperken in contact met leeftijdsgenootjes. Ook kunt u contact met de kinderfysiotherapeut opnemen als uw kind een bepaalde aandoening heeft zoals: cerebrale parese, spierziekte, DCD, etc.

Jongeren

De kinderfysiotherapeut kan jongeren behandelen voor ernstige aandoeningen en al langer bestaande ontwikkelingsachterstanden.
Ook kunnen zij bij de kinderfysiotherapeut terecht voor:

  • Houdingsafwijkingen bijvoorbeeld een te holle/bolle rug of een scoliose;
  • (sport)blessures;
  • Klachten aan gewrichten/spieren zoals platvoeten, zwakke enkels, pijn in knieën, rug, nek of hoofdpijn.

Op welke manier onderscheidt een kinderfysiotherapeut zich van een algemene fysiotherapeut?

De kinderfysiotherapie onderscheidt zich op een aantal punten van de algemene fysiotherapie. Het kind is natuurlijk grotendeels bij de ouders, op school of op een andere plek. Dat betekent dat de ouders of verzorgers, het gezin en andere opvoeders sterk betrokken zijn bij het behandelproces. Kinderen reageren anders dan volwassenen en daarom vraagt de behandeling van kinderen om een andere benadering en dus om specifieke vaardigheden.
Soms blijkt na onderzoek dat de kinderen /jongeren beter af zijn bij een collega met een ander specialisatie (bijvoorbeeld sportfysiotherapeut, manueel therapeut, ergotherapeut etc). In dat geval kan in overleg eventueel worden doorverwezen.

Opleiding

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een vierjarige post-HBO-, en masteropleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.
De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.