Algemene voorwaarden

SOM, Bewegen met Aandacht en Fit Plus!

 • De deelname wordt aangegaan voor de duur van de cursus (12 of 24 weken ). Deze wordt stilzwijgend verlengd met een nieuwe periode van 4 weken. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden een maand voor het einde van een periode
 • In geval van een ernstige blessure of ziekte kan hier in overleg van worden afgeweken
 • In geval van afwezigheid kunnen de gemiste trainingen tijdens de duur van de cursus worden ingehaald. De tijden waarop dit mogelijk is worden in overleg bepaald
 • In geval van langdurige afwezigheid (langer dan twee maanden) is een nieuwe intake verplicht om het trainingsniveau te bepalen. De kosten van deze intake zijn voor de deelnemer
 • In geval van een ernstige blessure of ziekte kan hier in overleg van worden afgeweken.

Pilates

 • De deelname wordt aangegaan voor de duur van de cursus (12 weken). De cursus wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 12 weken. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden een maand voor het einde van een periode
  In geval van een ernstige blessure of ziekte kan hier in overleg van worden afgeweken
 • In geval van afwezigheid kunnen de gemiste trainingen tijdens de duur van de cursus worden ingehaald. De tijden waarop dit mogelijk is kunt u navragen bij de receptie of bij degene die de Pilates geeft
 • Op het moment dat u deelneemt aan de cursus moet u het hele bedrag van de cursus betalen. In geval van een ernstige blessure of ziekte kan hier in overleg van worden afgeweken

Slank & Fit!

 • De deelname aan deze cursus wordt aangegaan voor de duur van 12 weken. Hierna stopt de cursus, opzegging is niet nodig
 • In geval van afwezigheid kunnen de gemiste trainingen tijdens de duur van de cursus worden ingehaald bij andere sportgroepen. De tijden waarop dit mogelijk is, worden in overleg bepaald

ZwangerFit

 • De deelname wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Voor de bevalling kan men per direct schriftelijk opzeggen. De lessen die u nog tegoed heeft, kunt u in overleg na de bevalling inhalen.
 • Opzeggen na de bevalling dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van één maand.

Babymassage

 • De deelname aan deze cursus wordt aangegaan voor de duur van 4 weken. Hierna stopt de cursus, opzegging is niet nodig.
 • In geval van afwezigheid kunnen de gemiste cursusdagen worden ingehaald bij een latere cursus (indien deze wordt gegeven). De tijden en dagen waarop dit mogelijk is worden in overleg bepaald.

WaterFit!

 • De deelname wordt aangegaan voor de duur van 12 weken. Deze wordt stilzwijgend verlengd met een nieuwe periode van 4 weken. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden een maand voor het einde van een periode
 • In geval van een ernstige blessure of ziekte kan hier in overleg van worden afgeweken
 • De deelnemer dient zelfstandig te kunnen zwemmen.

Deelname aan een cursus geschiedt op eigen risico. Indien men de adviezen en of aanwijzingen van de begeleidend fysiotherapeut tav. het uitvoeren van de oefeningen en/of het bedienen van de apparaten en het oefenmateriaal niet opvolgt, kan men het Fysiotherapeutisch Centrum / Sporten op maat niet aansprakelijk stellen voor eventueel letsel of onverhoopte schade opgelopen tijdens deelname aan de cursus.

In de zomervakantie is een aangepast rooster van kracht. Kerstavond tot en met Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het Fysiotherapeutisch Centrum / Sporten op Maat.

Aanmelden voor Sporten op maat

Bel voor meer info en om in te schrijven 0318-575165 of mail via het contactformulier