Bewegen en parkinson

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is bovendien nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet.
Meer bewegen is juist ook voor mensen met Parkinson een goed idee. Het houdt uw conditie en vaardigheden langer in stand, uw zelfvertrouwen neemt toe en u slaapt beter. U zult zien dat u zich een stuk prettiger voelt wanneer u regelmatig in beweging komt.

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson begint meestal op latere leeftijd tussen het vijftigste en zestigste jaar. Bij deze leeftijdsgroep komt de ziekte voor bij ongeveer één op de vijftig Nederlanders. Circa 10 % van de patiënten is echter jonger dan veertig jaar.De ziekte van Parkinson kenmerkt zich door een voortschrijdende stoornis van de motoriek, die het dagelijkse leven van de patiënten ernstig beïnvloedt.De bekendste verschijnselen van deze ziekte zijn tremoren, pijnlijke spierstijfheid, bewegingstraagheid, een starre gezichtsuitdrukking en lopen met schuifelende pasjes in voorovergebogen houding.

De ziekte ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de middenhersenen. Deze zenuwcellen produceren de boodschapperstof dopamine. De diagnose is voor de arts niet gemakkelijk te stellen, temeer daar ook andere ziektebeelden Parkinson-achtige verschijnselen kennen.

De ziekte van Parkinson is niet dodelijk, de gemiddelde levensverwachting is vrijwel even hoog als die van mensen die de ziekte niet hebben. De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening. Dopamine is een 'neurotransmitter', een boodschapperstof, die nodig is om de signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere. We hebben allemaal dopamine in onze hersenen, maar mensen met Parkinson hebben er te weinig van. Daardoor wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt. Zodra er eenmaal Parkinsonklachten zijn, gaan ze niet meer weg. Door de jaren heen nemen de klachten toe. Spontaan herstel is niet mogelijk. Ook zijn er geen medicijnen die de natuurlijke aanmaak van dopamine kunnen herstellen. Tot nu zijn er alleen medicijnen die de symptomen van deze ziekte tijdelijk verminderen. De oorzaak van de ziekte is (nog) niet bekend; daardoor is genezing of voorkoming niet mogelijk, de medicinale behandeling is gericht op symptoombestrijding.

Bewegen en Parkinson

Met voldoende lichaamsbeweging houdt u langer de conditie en vaardigheden van uw hele lichaam op peil. Daarnaast helpt lichaamsbeweging bij het voorkomen of terugdringen van overgewicht en het werkt ontspannend en stressverminderend.
Bewegen is ook belangrijk voor het leggen van nieuwe contacten.
Mensen met Parkinson kunnen in een isolement raken doordat het aantal activiteiten buitenshuis afnemen. Tevens levert bewegen met lotgenoten veel herkenning op. U kunt handige tips uitwisselen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

  • U hebt Parkinson en u bent (onlangs) gerevalideerd. U wil het revalidatieniveau vasthouden en indien mogelijk verbeteren
  • U hebt Parkinson en u wilt graag bewegen op een verantwoorde manier
  • U hebt Parkinson en u wilt op uw eigen niveau maar toch in een groep bewegen/sporten
  • U kunt zelfstandig zitten

Inhoud van de cursus:

Wij bieden u de mogelijkheid om in kleine groepjes te sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut met specifieke kennis op het gebied van Parkinson. De cursus wordt gegeven in onze praktijk, waar we beschikken over een goed uitgeruste oefenruimte met kracht- en cardio-apparatuur.

Wij kunnen u begeleiden in het verbeteren van uw conditie, spierkracht, evenwicht en beweeglijkheid. Ook kunnen wij u adviezen geven over eventuele problemen die u in het dagelijks bewegen ondervindt.

Een gedetailleerde inhoud van de cursus kunnen we niet geven. Voor u wordt een cursus op maat gemaakt op basis van uw wensen en mogelijkheden. Mogelijk hebt u de voorkeur en de mogelijkheden om te trainen op de kracht- en cardio-apparatuur of hebt u meer baat bij looptraining, evenwichtsoefeningen, beweeglijkheidoefeningen of een combinatie.
Vooraf aan de cursus vindt een intake plaats, waarin de doelen worden gesteld en het startniveau bepaald.

Vervolgens gaat u twaalf weken, één keer per week, onder de deskundige begeleiding van de fysiotherapeut, op uw eigen niveau sporten. Na twaalf weken volgt een evaluatie waarin bekeken wordt of uw doelen zijn behaald en krijgt u een vervolgadvies.

Algemene informatie

Meer informatie vindt u op de pagina's Cursusduur en kosten en Algemene voorwaarden. Telefonisch kunt u contact met ons opnemen via 0318-575165 of stuur een mail via het contactformulier.