Bewegen en Reumatoïde Artritis

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is bovendien nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet.
Meer bewegen is juist ook voor mensen met reuma een goed idee. Waarom?
Dat leggen we op deze pagina uit.

Wat is Reumatoïde Artritis?

Reumatoïde artritis (RA) is een ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking van meerdere gewrichten (polyartritis). De ziekte uit zich meestal na het twintigste levensjaar en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.Het is nog niet bekend waardoor RA veroorzaakt wordt. Het is waarschijnlijk een samenspel van verschillende factoren, waarbij bekend is dat erfelijkheid een zeer kleine rol speelt. Een andere factor kan een ontregeling van het eigen afweersysteem zijn. RA wordt niet veroorzaakt door een koud en vochtig klimaat. Wel is bekend dat weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op de klachten.

Gewrichtsontsteking is een fundamenteel kenmerk van RA. De optredende pijn, stijfheid en zwelling geven aanleiding tot functiebeperking.

Andere klachten die mensen met RA kunnen hebben zijn: vermoeidheid, pijn, gewichtsverlies en koorts. Soms kan het ook gaan om bepaalde stoornissen van bepaalde organen, zoals het hart, de bloedvaten, de longen, de zenuwen en de nieren. RA heeft invloed op het hele lichaam.

Bewegen en RA

Goed gedoseerde lichaamsbeweging vergroot de spierkracht en voorkomt bewegingsbeperking geheel of gedeeltelijk. Uw gewrichten mogen niet overbelast worden. Na de activiteiten mag u zich niet langdurig vermoeid voelen. Wanneer warmte en zwelling van een gewricht optreedt, is dit een teken van ontsteking. Dit gewricht is op dat moment niet meer geschikt voor belastende sport- en spelactiviteiten. Bewegingsactiviteiten waarbij de gewrichten (vrijwel) niet belast worden, blijven echter wel goed mogelijk. Voer daarom sportieve activiteiten onder deskundige begeleiding uit.

Voor wie is de cursus bedoeld?

  • U hebt RA en u wilt graag op uw eigen niveau, maar toch in een groep verantwoord bewegen/sporten
  • U hebt RA en u wilt uw vaardigheden zolang mogelijk behouden en indien mogelijk verbeteren
  • U hebt RA en u wilt voorafgaand aan het sporten bij een reguliere sportvereniging uw vaardigheden trainen.

Inhoud van de cursus:Wij bieden u de mogelijkheid om in kleine groepjes te sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut met specifieke kennis op het gebied van RA. Deze cursus wordt gegeven in onze praktijk, waar we beschikken over een goed uitgeruste oefenruimte met kracht- en cardio-apparatuur.Wij kunnen u begeleiden in het verbeteren van uw conditie, spierkracht, evenwicht, lenigheid en handelingen en vaardigheden uit het dagelijks leven. Ook kunnen wij u adviezen geven over eventuele problemen die u in het dagelijks bewegen ondervindt.

Een gedetailleerde inhoud van de cursus kunnen we niet geven. Voor u wordt een cursus op maat gemaakt op basis van uw wensen en mogelijkheden.

De cursus is gebaseerd op de training die in het R.A.P.I.T. onderzoek (Reumatoïde Artritis Patiënt In Training) werd gegeven. Uit dit wetenschappelijk onderzoek bleek dat na drie maanden, twee keer per week trainen, de patiënten duidelijk vooruitgingen in hun handelingen en vaardigheden uit de dagelijks leven. Hun conditie was verbeterd, net als hun spierkracht en lenigheid. Tevens werd er een toename van de botdichtheid (sterkere botten) geconstateerd.

Vooraf aan de cursus vindt een intake plaats, waarin de doelen worden gesteld en het startniveau bepaald.
Vervolgens gaat u vierentwintig weken, twee keer per week, onder de deskundige begeleiding van de fysiotherapeut, op uw eigen niveau sporten. Na twaalf weken wordt het oefenprogramma bijgesteld en na vierentwintig weken volgt een evaluatie waarin bekeken wordt of uw doelen zijn behaald en krijgt u een vervolgadvies.

Algemene informatie

Meer informatie vindt u op de pagina's Cursusduur en kosten en Algemene voorwaarden. Telefonisch kunt u contact met ons opnemen via 0318-575165 of stuur een mail via het contactformulier.