Cursus valpreventie

Vallen vormt voor mensen op oudere leeftijd een belangrijk gezondheidsprobleem.
Eén op de drie mensen boven de 65 jaar valt minstens eenmaal per jaar en van deze valpartijen vergt zo’n 12 % medische behandeling.

Uit onderzoek in de Sint Maartenskliniek blijkt dat er onder de deelnemers van een cursus Valpreventie en Valtraining, 46% minder valincidenten plaatsvinden.
Daar onze praktijk in een wijk en een dorp gelegen is wat enorm vergrijst en waar in de toekomst de vergrijzing meer dan het landelijke gemiddelde zal toenemen (CBS), leek het ons zinvol deze preventieve cursus aan te bieden.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

  • U moet zelfstandig wonen en in het voorafgaande jaar aan de cursus minimaal één keer gevallen zijn
  • U heeft een verwijzing van de huisarts of specialist waarop de diagnose vermeld staat en dat de interventie een groepsbehandeling is
  • U heeft een aandoening die verhoogd valrisico met zich meebrengt of waarbij vallen een verhoogd risico op lichamelijk letsel geeft. Bijvoorbeeld: evenwichtsstoornissen, Osteoporose, nieuwe heup, nieuwe knie, reuma, M. Bechterew, TIA, CVA, Parkinson, MS etc

Uitsluitingscriteria

  • Osteoporose (alleen voor het onderdeel: leren vallen)
  • Hart- en longproblematiek waarvoor door een specialist restrictie in activiteiten is opgelegd

Doelen van de cursus

  • Preventie van (opnieuw) vallen
  • Leren vallen
  • Bewustzijn vergroten op mogelijke valrisico’s
  • Tekortkomingen in uithoudingsvermogen, spierkracht, spierlengte, coördinatie en stabiliteit verbeteren zodat de kans op vallen als gevolg hiervan afneemt

Hoe ziet de cursus eruit?

U krijgt eerst een individuele intake van een uur waarin er uitleg wordt gegeven over de cursus. Tevens worden er d.m.v. vragenlijsten en een aantal testen uw basiswaarden vastgelegd. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor het individuele oefenschema.

De groepsoefentherapie sessie heeft een individueel deel en een gezamenlijk deel. In het individuele deel oefent u volgens uw eigen oefenschema om uw tekortkomingen in uithoudingsvermogen, spierkracht, spierlengte, coördinatie en stabiliteit te verbeteren (die het vallen mogelijk veroorzaken).
In groepsverband zal er aandacht worden besteed aan het evenwicht en het aansturen van bewegingen die in dagelijkse situaties voorkomen, dit zal geoefend worden door middel van hindernisbanen en verschillende spelvormen. Hieraan worden diverse dubbeltaken toegevoegd om dagelijkse situaties zo goed mogelijk te benaderen. Daarnaast worden ook valtechnieken aangeleerd, die ontleend zijn aan oosterse vechtsporten.

Evaluatie

Na de cursus zal er een evaluatie zijn, waarin alle testen zoals uitgevoerd bij de intake, opnieuw worden gedaan. Zo krijgt u een goede indruk van uw vorderingen. Tevens ontvangt u een half jaar lang elke maand een valregistratiekaartje waarop u kunt noteren of u afgelopen maand bent gevallen. Dit kaartje stuurt u aan ons terug.

Plaats en tijdstip

De cursus bestaat uit 10 lessen van 60 minuten elk, met een frequentie van twee keer per week. De cursus neemt 5 weken in beslag en vindt plaats in onze praktijk.

Algemene informatie

Meer informatie vindt u op de pagina's Cursusduur en kosten en Algemene voorwaarden. Telefonisch kunt u contact met ons opnemen via 0318-575165 of stuur een mail via het contactformulier.