ZwangerFit! (YVLO-ZwangerFIT ®)

ZwangerFit! is een eigentijdse cursus voor de zwangere en de pas bevallen vrouw. Deze moderne vorm van zwangerschapsgym bundelt fitness met de laatste inzichten over bekkenpijn en bekkenbodem(dys)functies. De ZwangerFit! docent is een bekkenfysiotherapeut. Door de specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de bekkenfysiotherapeut kan de actieve vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid worden.

Voor wie?

ZwangerFit! is bedoeld voor de zwangere en recent bevallen vrouw. U kunt al vanaf de 16e week van de zwangerschap tot aan de bevalling meedoen met ZwangerFit! Voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van alle spieren langer behouden blijft, er al relatief vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan worden met bekken- en bekkenbodemspieren en advies gegeven kan worden. In overleg kan ook eerder in de zwangerschap gestart worden met de cursus.

Er kan al vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling geoefend worden tot, indien gewenst, 9 maanden na de bevalling. Zo kan iedere vrouw oefenen zolang het haar nodig lijkt, eventueel in overleg met haar ZwangerFit! docent.

Werkwijze ZwangerFit!

Het programma wordt voorafgegaan door een intake, waarbij een vragenlijst wordt doorgenomen en een aantal lichamelijke testen worden gedaan. Dit geldt voor de eerste deelname aan de ZwangerFit! les prepartum (voor de bevalling) en postpartum (na de bevalling).
De cursist ontvangt een cursusboek met informatie over diverse onderwerpen, die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en periode na de bevalling.

Opbouw ZwangerFit!

ZwangerFit! heeft een scheiding van actieve lessen en theorielessen in de verhouding 3:1. U kunt zo elke actieve les volgen en alleen deelnemen aan die theorieles die aansluit bij uw behoefte op dat moment. De theorie onderwerpen wisselen. De actieve les duurt een uur. Voorafgaand of aansluitend aan het trainingsuur zal ongeveer 1 keer per 3 weken een half uur informatie over een bepaald onderwerp gegeven worden. Dit wordt gedaan aan de hand van het cursusboek.

Aan de actieve ZwangerFit! lessen nemen zowel zwangere vrouwen als pas bevallen vrouwen tegelijk deel. Omdat eenieder een individueel oefenschema heeft, zijn de lessen op maat.

De actieve lessen ZwangerFit! hebben een vaste opbouw: eerst is er aandacht voor de warming up en fitheidtraining op maat ter verhoging van de conditie. Daarna wordt gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. Er wordt geëindigd met een cooling down, met daarin rekoefeningen, bekkenbodemoefeningen, ontspanningsoefeningen en/ of ademhalingsoefeningen.

De theorielessen ZwangerFit! geven een waardevolle aanvulling betreffende kennisoverdracht en uitleg. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling komen aan bod, uitgebreid met specifieke kennis op het gebied van de functie en mogelijke functiestoornissen van het bekken en de bekkenbodem en het houdings- en bewegingsapparaat.

In de actieve ZwangerFit! lessen wordt gebruik gemaakt van fitnessapparatuur of klein oefenmateriaal.

Opleiding

YVLO-ZwangerFit® is een beschermde titel en alleen voorbehouden aan (bekken)fysiotherapeuten die een geregistreerde YVLO-ZwangerFit® opleiding hebben gevolgd.

Algemene informatie

Meer informatie vindt u op de pagina's Cursusduur en kosten en Algemene voorwaarden. Telefonisch kunt u contact met ons opnemen via 0318-575165 of stuur een mail via het contactformulier.

Leden van de Icare ledenvereniging krijgen 25,00 euro korting op ZwangerFit wanneer zij minimaal 10 lessen volgt. Meer informatie kunt u lezen op de pagina van de ledenvereniging.