PeuterFit!

Bewegen is gezond, ook voor je peuter!
Peuters zijn dol op bewegen, het gaat vaak vanzelf. Maar het is nog leuker om met allerlei attributen te gymmen, te dansen en spelletjes te doen. Samen met je peuter spelenderwijs bewegen is een speciaal aandachtsmomentje voor elkaar.

Waarom PeuterFit!

Bewegen is van grote invloed op de totale ontwikkeling van je peuter, lichamelijk, sociaal, emotioneel en verstandelijk. Het is dus belangrijk om je peuter veel te laten bewegen, spelen en ontdekken zowel binnen als buiten.
Samen springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen. Alle vaardigheden komen aan bod. PeuterFit! verbetert de motorische vaardigheden en leert peuters dat bewegen leuk is. Peuters krijgen meer zelfvertrouwen en ouders krijgen meer inzicht in wat hun peuter allemaal kan.

Gezonde voeding is lekker en ook heel belangrijk voor je peuter. Net zo belangrijk is grenzen aangeven en consequent zijn. De diëtiste en orthopedagoge geven je inzicht in gezonde voeding en tools om grenzen te bepalen.

Voor wie?

PeuterFit! is speciaal bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar en hun ouders die samen spelenderwijs actief willen zijn.
Het is ook geschikte voor peuters die:

  • faalangstig zijn en bijvoorbeeld klimmen en klauteren griezelig vinden
  • onhandig zijn
  • veel vallen of struikelen
  • sterker in hun schoenen moeten staan
  • een motorische achterstand hebben
  • te zwaar zijn of dreigen te worden

Werkwijze PeuterFit!

Het programma wordt voorafgegaan door een intake door de fysiotherapeut, de orthopedagoog en de diëtist. U vult vooraf een aantal vragenlijsten in en er wordt een motorische test afgenomen.
Naar aanleiding van de intakes worden individuele doelen opgesteld. Dan gaan jullie 12 weken aan de slag. Een groep bestaat uit 3-6 kinderen.
Na 12 weken volgt er een evaluatie met een advies voor een vervolgtraject: uitstroom naar reguliere sport (Gym / dans/ peuterzwemmen) of herhaling traject PeuterFit!.
Drie maanden daarna volgt er een eindevaluatie.

Inhoud PeuterFit!

De cursus PeuterFit! bestaat uit 12 bijeenkomsten van ca. een uur. Tijdens deze sessies krijgt je kind verschillende vormen van bewegen aangeboden. Hierdoor ervaart je kind vanzelf wat het leuk vindt, zodat het na de cursus kan blijft bewegen. Je doet zelf 4x mee, zodat je kunt zien waar je kind plezier aan beleeft. De kaarten van Beweegkriebels geven je vele tips en extra handvatten hoe je thuis samen met je kind kunt bewegen. De diëtist en de orthopedagoog geven 3 keer voorlichting over gezonde voeding en opvoeding.

Aanmelding en kosten PeuterFit!

Voor meer informatie over tijdstip, kosten en aanmelding kunt u bellen naar 0318-575165 of mailen via het contactformulier.

PeuterFit! wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.