Bekkenfysiotherapie bij kinderen

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. De meeste kinderen worden zindelijk tussen twee en vier jaar. Om zindelijk te worden moeten kinderen dit echter wel kunnen, willen en begrijpen. Ze moeten kunnen voelen of ze een plas of poep moeten doen en begrijpen waarvoor een toilet of potje dient. In principe wordt een kind (meestal) eerst zindelijk voor ontlasting en daarna voor het plassen. Een kind is leerbaar vanaf ongeveer 5 jaar. Dan kan de kinderbekkenfysiotherapeut met het kind bewust gaan oefenen. Bij een jonger kind krijgen ouders gericht adviezen en wordt er een start gemaakt met spelenderwijs oefenen.

Het zindelijk worden en zijn van kinderen kan door vele oorzaken worden verstoord of problematisch worden. Kinderen raken het stuur kwijt over hun controle over het goed kunnen laten vullen en legen van hun darmen en blaas. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zoals bijvoorbeeld een te vroeg gestarte zindelijkheidstraining, terugkerende blaasontstekingen en onnodig ophoudgedrag.

Net als volwassenen kunnen ook kinderen last hebben van een niet goed werkende bekkenbodem. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet. Dit kan allerlei klachten veroorzaken die een opgroeiend kind in de weg kunnen zitten.

Het zijn klachten die een grote stempel kunnen drukken op het leven van uw kind en mogelijk uw gezin. Kinderen, maar ook vaak hun ouders, schamen zich voor deze klachten en durven er niet of slechts met weinig anderen over te praten. Niet zelden leidt dit tot een isolement van het kind; het durft niet meer naar vriendjes of vriendinnetjes, niet naar een club, niet mee op schoolreis of op kamp. Kinderen voelen zich vaak erg onzeker. Ook veel ouders vragen zich af wat er is misgegaan in de zindelijkheidstraining.

De kinderbekkenfysiotherapeut kijkt samen met u en uw kind en eventueel in samenspraak met de kinderarts, uroloog of huisarts, naar een manier om de problemen op te lossen.

Wat is bekkenfysiotherapie bij kinderen?

Bekkenfysiotherapie bij kinderen richt zich op kinderen met gezondheidsproblemen in de bekkenregio. Onder de bekkenregio wordt verstaan de spieren van het bekken en de bekkenbodemspieren, de bekkenorganen (blaas en darmen), de lage rug regio en de heupen.

De kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het diagnosticeren, prognosticeren en behandelen van kinderen (3-18 jaar) met plas- en poepproblemen, bedplassen, urineweginfecties en buikpijnklachten.

De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe een kind daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer ze moeten plassen en poepen. Ze krijgen inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen.

De kinderbekkenfysiotherapeut geeft uitleg aan ouders en kind over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht; over de blaas, darmen, plassen en poepen en de bekkenbodem. Ook geeft ze uitleg over de juiste toilethouding en toiletgedrag en uitleg over vochtinname- en vezels.

De kinderbekkenfysiotherapeut speelt in op de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs leert het kind om weer vertrouwen in haar/zijn eigen lichaam te krijgen.

Voor welke klachten is bekkenfysiotherapie bij kinderen geschikt?

  • Urineverlies: plasongelukjes, natte broeken overdag
  • Onrustige blaas, heel vaak plassen, niet goed kunnen plassen
  • Bedplassen
  • (Terugkerende) blaasontstekingen
  • Obstipatie: verstopping in de darmen
  • Ontlastingsverlies: poepongelukjes, bruine strepen in ondergoed
  • Buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
  • Angst om te plassen of te poepen
  • Problemen op het gebied van seksualiteit (adolescenten)

Het is belangrijk om thuis met uw kind de oefeningen met grote regelmaat te herhalen. Goede motivatie van uw kind maar ook veel inzet van u als ouder is essentieel. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt des te groter is de kans op verbetering/herstel.

Hoe lang het traject van de behandeling duurt, is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht en hoe lang de klacht al bestaat.

Opleiding

De kinderbekkenfysiotherapeut heeft na de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie een aanvullende Post-HBO opleiding bekkenfysiotherapie bij kinderen gevolgd.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.