Fysiotherapie bij COVID

Heb je corona gehad en is je spierkracht erg verzwakt of heb je langdurige coronaklachten als kortademigheid en vermoeidheid? Een longfysiotherapeut kan je hierbij helpen.


Een deel van de mensen houdt na een besmetting met corona langer dan 3 maanden klachten. Dit wordt long COVID genoemd (long staat hierbij niet voor de longen maar voor de duur van de klachten). Dit kan ook voorkomen bij mensen die een minder ernstig verloop van de ziekte hebben in het begin. Deze groep mensen ervaart vaak veel moeite om terug te keren naar hun normale niveau van belastbaarheid en activiteiten. Daarom is het belangrijk om onder begeleiding van een longfysiotherapeut te werken aan herstel.

De volgende klachten kunnen met name reden zijn om contact op te nemen

  • Vermoeidheid
  • Benauwdheid en/of kortademigheid
  • Verminderde energie
  • Afname van spierkracht
  • Verminderd uithoudingsvermogen
  • Pijn en/of stijfheid aan de gewrichten

Wij brengen jouw klachten op een systematische manier in kaart door middel van vragenlijsten en testen gericht op spierkracht en uithoudingsvermogen

Tijdens het revalidatietraject adviseren en begeleiden wij in het verantwoord opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. Wij zorgen voor een revalidatie op maat en dat je op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. We kijken ook hoe het verder met je gaat. Als het nodig is, schakelen wij andere zorgverleners in waar wij goede samenwerkingsverbanden mee hebben (zoals ergotherapie, diëtist, psycholoog).

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.