Fysiotherapie bij MS

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong-volwassen leeftijd die een ingrijpende impact kan hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. MS gaat nooit over. Het is daarom belangrijk dat iemand met MS zelf leert wat deze ziekte inhoudt, wat de mogelijke gevolgen zijn, hoe klachten en symptomen te verlichten zijn en welke zorgverleners ingeschakeld kunnen worden.


Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de functionele gevolgen van de ziekte beperken. Fysiotherapie streeft naar het optimaliseren van de functies van het houdings- en bewegingsapparaat, zodat de cliënt zolang mogelijk zelfstandig kan functioneren.

De fysiotherapeut of oefentherapeut kan helpen als bewegen lastig wordt, maar heeft ook een rol bij het optimaliseren van het dagelijks bewegen. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, biedt de therapeut specifieke behandelingen.

Wat is MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken. Om de meest optimale zorg te realiseren voor mensen met MS, vormt MS Zorg Nederland regionale multidisciplinaire netwerken van zorgverleners.

Voor wie is Fysiotherapie bij MS bedoeld?

Voor iedereen met MS die moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven. Dat wil zeggen; moeite met transfers, (trap)lopen, fietsen, werken in en om het huis, zelfverzorging, etc. Dit kan zowel thuis als op de praktijk bekeken worden. Ook kunt u terecht voor een kort advies.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.