Manuele therapie bij zuigelingen en kinderen

Functiestoornis van de bovenste nekgewrichten / asymmetrische zuigeling (voorheen KISS/KIDD syndroom)

Voor, tijdens of na de geboorte kunnen er problemen ontstaan in de stand en functie van de bovenste nekgewrichten. Hierdoor kunnen specifieke stoornissen en klachten bij de zuigeling optreden als lokale pijn, onbegrepen huilgedrag, een voorkeurshouding, overstrekken enz.. Men spreekt dan over een asymmetrische zuigeling of een functiestoornis van de bovenste nekgewrichten (voorheen KISS syndroom).

Een langdurige verkeerde ligging in de baarmoeder of vroegtijdige indaling kan aanleiding geven tot een stoornis in de stand en de functie van de bovenste nekgewrichten. Net als bij een snelle bevalling of heel langdurige bevalling, een tang- of vacuümverlossing, stuitbevalling, een keizersnede of een meerlingbevalling.

De bovenste 3 nekwervels en hun banden, kapsels en spieren bevatten enorm veel sensoren (zintuigen) die bewegingen registreren en reguleren. Uit onderzoek blijkt dat deze informatie heel belangrijk is voor o.a. het oprichten van ons hoofd, het handhaven van ons evenwicht en het bepalen van onze houding in de ruimte. Kortom bij ons bewegen en oriënteren.

Deze sensoren verzamelen een enorme hoeveelheid informatie, die zijn weg vindt naar meerdere gebieden in de hersenen, welke zich bezig houden met het aansturen van spieren, het handhaven van het evenwicht, het zien etc.

Een functie stoornis (bijv. een gefixeerde foutieve stand) van de wervels in het gebied van de hoge nek geeft een abnormale rek op banden, kapsels en spieren. Hierdoor worden de sensoren op een verkeerde wijze geprikkeld en geven ze verkeerde informatie aan onze hersenen, zodoende wordt het lichaam niet correct aan- of bijgestuurd en geeft dit problemen in het bewegen en de houding. Dit werkt door in de hele wervelkolom, het bekken en de heupgewrichten. Daarnaast veroorzaakt zo’n foutieve stand ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby).

Kortom, als er een veranderde positie of gefixeerde positie van de hoge nekwervels aanwezig is, kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de zuigeling of kind. Er kunnen problemen ontstaan in houding en oriëntatie in de ruimte, beweging en motoriek, pijn bij bewegen van de nek.

Wat is manuele therapie bij zuigelingen en kinderen?

De kindermanueeltherapeut verhelpt de functiestoornis van de bovenste nekgewrichten, wervelkolom of bekken door middel van corrigerende bewegingen.

De ouders van de zuigeling krijgen verzorgings- en houdingsadviezen hoe het kind te voeden, te troosten, te dragen en hoe het bedje / box het beste in de kamer kunnen worden neergezet. Ook krijgen de ouders oefeningen om de beweging tegengesteld aan de voorkeurshouding uit te lokken. Meestal geven enkele behandelingen al resultaat.

Samenwerking met de kinderfysiotherapeut

De kindermanueeltherapeut werkt nauw samen met de kinderfysiotherapeut. Nadat de functiestoornis van de bovenste nekgewrichten is opgeheven geeft de kinderfysiotherapeut adviezen en oefeningen om de motoriek te stimuleren, extra houdings-en hanteringsadviezen en oefeningen om een goede houding van het lichaam te stimuleren.

Bij welke kenmerken kan manuele therapie geschikt zijn voor uw kind?

Vroege kenmerken:

 • Scheve dwangstand van hoofd, nek en romp, hoofd achterover getrokken
 • Overstrekken hoofd-nek-romp zonder de asymmetrie
 • Ligt niet graag op de buik
 • Kleertjes over het hoofd trekken geeft heftige reacties
 • Slechte hoofdbalans, heffen hoofd is moeilijk en zwak en totale motoriekontwikkeling verloopt vertraagd
 • Eenzijdige slaaphouding, waardoor scheve schedel zich ontwikkelt
 • Schedelasymmetrie, achterhoofd en voorhoofd
 • Toenemende scheve houding van de romp, als een “banaan”
 • Asymmetrisch bewegen van de romp, armen en benen
 • Ontwikkelingsproblemen van de heupgewrichten, meestal eenzijdig
 • Afwijking in de voetenstand door asymmetrische spierfuncties
 • Slaapstoornissen, veel en hoog huilen, oververmoeidheid
 • Prikkelbaar, driftig en onrustig
 • Aan het haar of oor trekken op één plek haarplukken
 • Erg gevoelig nekje
 • Koude handjes en voetjes
 • Lichte, niet te verklaren wisselingen in lichaamstemperatuur
 • Slikklachten, kwijlen
 • Kuchen zonder verkouden te zijn
 • Bij oppakken schiet kindje in overstrekkingspatroon en wil derhalve niet graag opgepakt of geknuffeld worden, kind kan niet hechten
 • Handjes in vuistjes gespannen

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel, maar dit herstel kan schijnbaar zijn. De drang tot gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen. Door de gestoorde nekfunctie zal de zuigeling moeilijk gaan kruipen en in plaats daarvan vroeg gaan staan en lopen.

Late kenmerken:

 • Kind wil niet kruipen, gaat vroeg staan en lopen
 • Grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd
 • Evenwichtsproblemen, matige of slechte houding
 • Veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Snel vermoeid, snel ontstemd en woedeaanvallen
 • "Lijkt" aan zeer weinig slaap genoeg te hebben

Bij peuters en schoolkinderen met een functiestoornis van de bovenste nekwervels kunnen een matige ontwikkeling van de motoriek en / of leer- en gedragsproblemen voorkomen.

Kenmerken:

 • Kind wilde niet (goed) kruipen
 • Grove en fijne motoriek ontwikkelen matig
 • Evenwichtsproblemen
 • Veel struikelen om niets
 • Vertraagde spraak- taal ontwikkelingen
 • Wakker worden met hoofdpijn
 • Schoolhoofdpijn
 • Slechte concentratie
 • Onzeker, onrustig, faalangst
 • Snel een opdracht vergeten
 • Teruglopende leerprestaties
 • Slecht egogevoel
 • Altijd het zwarte schaap
 • Angst voor leeftijdgenoten en volwassenen
 • Prikkelbaar
 • Vaak wordt gedacht aan ADHD

Hoofdpijn bijvoorbeeld is een slechte en dikwijls onnodige factor in het bestaan van het schoolkind of de middelbare scholier die in veel gevallen behandeld kan worden. Het is belangrijk tijdig hulp in te roepen. Enkele behandelingen manuele therapie kunnen al effectief zijn.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.