Schrijfproblemen bij kinderen

Om goed te kunnen leren schrijven is het belangrijk dat de motoriek van een kind voldoende ontwikkeld is. Daarnaast kunnen o.a. geheugen en concentratie het schrijven negatief en positief beïnvloeden.

Wat zijn de voorwaarden voor het goed kunnen schrijven en waar kan de kinderfysiotherapeut het kind extra steun bieden?

  • Een stabiele zithouding. Voor het sturen van de hand vormt de romp een stevige basis;
  • Een voldoende ontwikkelde fijne motoriek. Het kind moet het potlood goed kunnen gebruiken en in een goede ontspannen greep vast kunnen houden. Bovendien moet het kind de beweging kunnen sturen vanuit de arm, de pols en de vingers;
  • Een voorkeurshand. De voorkeurshand is ‘handiger’ dan de andere hand. Wanneer er sprake is van een onrijpe motoriek zijn soms beide handen nog even handig en weet het kind niet goed met welke hand het wil gaan schrijven. Deze kinderen verwisselen tijdens het schrijven van hand;
  • Inzicht in de vormen en verschillen tussen de vormen van de letters;
  • Het kunnen afstemmen van letters en vormen voor wat betreft grootte en richting;
  • Het kunnen doseren van snelheid en pendruk tijdens het schrijven.

Bij kinderen met een achterstand in de ontwikkeling van de motoriek valt het vaak in groep twee van de basisschool al op dat het kind moeite heeft met tekenen, knutselen, kralen rijgen, veters strikken enz.

Als de leerkracht verwacht dat dit problemen geeft met het (voorbereidend) schrijven en als dit niet in de klas is op te lossen, dan kan in overleg met de ouders advies gevraagd worden aan een kinderfysiotherapeut. Verwijzing door de huisarts is in het kader van de directe toegankelijkheid fysiotherapie niet noodzakelijk.

Wat is kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen?

De kinderfysiotherapeut kijkt of er een achterstand van de motoriek is die de schrijfproblemen kan verklaren. Als er een achterstand is wordt er samen met de ouders of verzorgers een behandelplan opgesteld. Soms wordt pas in groep 3 of in een hogere groep duidelijk dat er problemen zijn met het schrijven. Naast een onderzoek van de motoriek wordt er dan ook een schrijftest afgenomen om te kijken wat precies het probleem is. Ook dan wordt er (indien nodig) een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan zal besproken worden met ouders en leerkracht(en). Afhankelijk van de gevonden problemen kan de behandeling bestaan uit oefeningen om de fijne motoriek te verbeteren en/of oefeningen gericht op het verbeteren van de schrijfhouding en de potloodgreep en/of oefeningen om de vorm van de letters te verbeteren. Tijdens de behandeling worden er ook adviezen gegeven met betrekking tot het schrijfmateriaal en eventuele aanpassingen op school. Dit houdt in dat de behandeling bij voorkeur in het bijzijn van ouders gegeven wordt, zodat er eventueel voor thuis oefeningen gegeven kunnen worden en ouders informatie door kunnen geven aan leerkrachten.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.