Fysiotherapie in de thuiszorg

Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven. Tegenwoordig is dit ook allemaal mogelijk. De verpleging komt aan huis, er is hulp in het huishouden, maaltijden worden kant en klaar aangeleverd, etc. En zo is er ook fysiotherapie aan huis. Fysiotherapie in de thuiszorg is niet voor iedereen die geen zin heeft om naar de praktijk te komen, maar vooral voor een aantal doelgroepen die moeilijk naar de praktijk kunnen komen of waarbij het nodig is om de thuissituatie te bekijken. Denk daarbij aan de doelgroepen ‘Kwetsbare ouderen’, ‘Chronisch zieken’, ‘Terminale patiënten’ en ook de ‘Mantelzorg(st)ers’.

Wat is Fysiotherapie in de thuiszorg?

Fysiotherapie in de thuiszorg is gericht op fysiotherapie bij de mensen aan huis. Het gaat daarbij vooral om een aantal doelgroepen die niet naar de praktijk kunnen komen of die problemen hebben in de thuissituatie. De fysiotherapeut in de thuiszorg kijkt niet alleen naar een specifieke klacht voor de fysiotherapie, maar heeft een veel bredere kijk op de situatie. Zo wordt er gekeken hoe de patiënt zich in huis beweegt, wat de mogelijkheden thuis zijn maar ook of er misschien andere disciplines bij betrokken moeten worden (denk aan ergotherapie voor aanpassingen of cognitieve training, logopedie voor het spreken of slikken, thuiszorg voor de zorg).

Voor wie is Fysiotherapie in de thuiszorg bedoeld?

Fysiotherapie in de thuiszorg is vooral bedoeld voor de doelgroepen ‘Kwetsbare ouderen’, ‘Chronisch zieken’, ‘Terminale patiënten’ en ook de ‘Mantelzorg(st)ers’. De klachten of problemen die daarbij kunnen horen zijn bijvoorbeeld:

  • Moeite met aan- en uitkleden/ douchen
  • Moeite met opstaan uit de stoel/ lopen/ traplopen
  • (beginnende) Valneigingen/ al eerder gevallen/ verminderde balans
  • Pijn tijdens (langdurig) zitten/liggen (bij chronisch zieken/ terminale patiënten)
  • Moeite met de ademhaling (bij chronisch zieken/ terminale patiënten)
  • Overbelasting mantelzorg(st)er

Opleiding

De thuiszorgfysiotherapeut heeft de cursus ‘Fysiotherapie in de Thuiszorg’ afgerond. Deze cursus is te volgen op de Hogeschool van Utrecht. Het concept fysiotherapie in de thuiszorg is in 2004 geïntroduceerd in de Zorggroep Almere en sinds 2006 wordt door Hogeschool Utrecht deze post-hbo-cursus aangeboden voor fysio- en oefentherapeuten die affiniteit en ervaring hebben met deze doelgroep en zich verder willen inzetten voor geïntegreerde zorgverlening in de thuissituatie.
De fysiotherapeut leert naast de algemene screening en onderzoeken ook te kijken naar de omgeving van de patiënt en kan signaleren als er hulp nodig is vanuit een andere discipline.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.