Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op mensen met klachten in de bekkenregio. Onder de bekkenregio wordt verstaan de spieren van het bekken en de bekkenbodemspieren, de bekkenorganen (blaas, baarmoeder, darmen), de lage rug regio en de heupen.

Bekkenfysiotherapie richt zich op mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden, met zeer uiteenlopende hulpvragen.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten in het buik, lage rug, bekken en bekkenbodem gebied bij mannen, vrouwen en kinderen. Behandeling kan bestaan uit praktisch advies over bijvoorbeeld ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag. Ook kunnen oefeningen ter bewustwording van aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren gegeven worden. Afhankelijk van de oorzaak van de klachten, kan spierversterkende of spierontspannende training ingezet worden. Ter ondersteuning, kan hierbij zo nodig apparatuur gebruikt worden.

Bij pijnklachten, die veroorzaakt worden door een bewegingsdisfunctie in de lage rug of het bekken, kan de bekkenfysiotherapeut mobiliserende technieken gebruiken om de bewegingsbeperking op te heffen.

De bekkenfysiotherapeut begeleidt zwangere en pas bevallen vrouwen, individueel en in groepsverband.

Opleiding

Bekkenfysiotherapeuten hebben na hun HBO-opleiding Fysiotherapie een masteropleiding Bekkenfysiotherapie gedaan. De Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de Bekkenfysiotherapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVFB erkende bekkenfysiotherapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.
De bekkenfysiotherapeuten die kinderen behandelen zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Binnen de bekkenfysiotherapie voor volwassenen kunnen we grofweg de onderstaande indeling maken:

Aangesloten bij

Vrouwen, die één of meer kinderen hebben gekregen, hebben later een grotere kans op problemen met de bekkenbodem, omdat er door de zwangerschap en bevalling blessures zijn ontstaan in het bekkenbodemgebied.

Deze bekkenbodemklachten hebben effect op de kwaliteit van leven. Je durft bij voorbeeld niet meer achter je kinderen aan te rennen uit angst om urine te verliezen of eens lekker te swingen op een feestje. Intensieve één op één begeleiding door de bekkenfysiotherapeut helpt om klachten na de bevalling op te lossen of te verminderen.

Voor welke klachten is bekkenfysiotherapie geschikt?

Tijdens en na de zwangerschap hebben veel vrouwen klachten in het bekken- en bekkenbodemgebied. Deze klachten kunnen bestaan uit:

 • Bekkenpijn;
 • Stuitpijn;
 • lage rugpijn;
 • verzakkingsklachten;
 • Ontlastingsverlies en/of urineverlies.

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap en na de bevalling last van klachten van en rond hun bekken. Deze klachten staan onder invloed van bewegen en belasting. Vaak verdwijnen deze klachten na de bevalling, maar soms blijven klachten langdurig bestaan. Dat kan variëren van continu pijnklachten tot alleen vlak voor en tijdens de menstruatie. Andere namen voor deze klachten zijn peripartum bekkenpijnsyndroom, bekkeninstabiliteit of symfysiolyse.

Tijdens de zwangerschap verweken de banden van het bekken, waardoor het bekken minder stevig, minder ‘stabiel’ wordt. Deze verweking is noodzakelijk omdat de baby tijdens de geboorte de bekkenring moet passeren. Deze verweking is dus een heel natuurlijk verschijnsel dat bij elke zwangere optreedt!! Soms echter veroorzaakt deze verweking instabiliteit klachten.

ZwangerFit

Om tijdens je zwangerschap fit te blijven en na je zwangerschap weer fit te worden is er ZwangerFit.

ZwangerFit is een eigentijdse cursus, bedoeld voor de vrouw tijdens haar zwangerschap en na de bevalling. Wekelijks wordt een uur training gegeven, gericht op het behoud of zo mogelijk het verbeteren van het uithoudingsvermogen, de kracht en de coördinatie van diverse spiergroepen. Speciale aandacht is er voor de stabiliserende spieren van buik en rug en voor de bekkenbodem. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waarin informatie wordt gegeven over onderwerpen als 'het bekken en houding', 'de bekkenbodem', 'ademhaling en ontspanning', 'de bevalling en periode daarna', 'babymassage' en 'kind en ontwikkeling'.
Vanaf 16 weken zwangerschap kan gestart worden met de ZwangerFit. In overleg is eerder instromen ook mogelijk. Ca. 4 tot 6 weken na de bevalling kan er weer getraind worden. De oefeningen worden dan meer gericht op het herstel na de bevalling en terugkeer naar werk en sport.

Ga voor meer informatie en voor inschrijving naar de pagina ZwangerFit.

De spieren in uw lage rug, buik en bekkenregio spelen een grote rol bij houding en beweging. De bekkenbodemspieren hebben een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. Die spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen. Het komt ook voor dat ze niet op het juiste moment hun werk doen. Niet iedereen voelt deze spieren, waardoor bewuste controle soms onmogelijk lijkt.

De bekkenbodemspieren kunnen te gespannen zijn door bijvoorbeeld te lang uitstellen van het plassen, eerdere problemen in buik of bekken(bodem)gebied of een bepaalde levensstijl. De bekkenbodemspieren kunnen minder sterk zijn bij de oudere man/vrouw of doordat er bijvoorbeeld verkeerd getild wordt tijdens het werk, langdurig en veelvuldig geperst wordt bij harde ontlasting, of door anale penetratie.

Bekkenbodemspieren kunnen ook op de verkeerde manier en verkeerd tijdstip aanspannen, bijvoorbeeld door meepersen tijdens het plassen, waarbij de spieren aanspannen in plaats van ontspannen.

Mannen hebben ook een bekkenbodem

‘Problemen in de bekkenbodem? Dat is iets voor vrouwen. Mannen hebben daar geen last van.’

Dit vooroordeel bestaat bij veel mannen. Gevolg is dat ze er niet over praten. En dat ze blijven tobben met problemen als pijn in de penis of bij de anus, urine en/of ontlastingsverlies, obstipatie of erectiestoornissen.

Klachten in het bekkengebied komen dus niet alleen bij vrouwen voor maar ook bij mannen. Mannen zijn echter geneigd er minder aandacht aan te besteden. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de controle over de bekkenbodemspieren en de spieren in uw buik, lage rug en bekkenregio te herwinnen.

Voor welke klachten is bekkenfysiotherapie geschikt?

Pijnklachten in de bekken(bodem)regio:

 • pijn rond de anus, maar ook krampen in de anus en anale fissuren (scheurtjes)
 • pijn in het scrotum (balzak)
 • pijn in de penis
 • stuit of bekkenpijn
 • liespijn of pijn in de onderbuik

Plasproblemen:

 • vaak plassen
 • niet kunnen ophouden van de plas
 • vaak aandrang om te plassen
 • verminderde straal met plassen
 • moeilijk op gang komen van het plassen
 • telkens onderbreken van de plas
 • urineverlies
 • nadruppelen

Ontlastingsproblemen:

 • vaak aandrang om te ontlasten
 • vaak ontlasten (meer dan 3x per dag)
 • gevoel van niet kunnen ophouden of ontlastingsverlies
 • verstopping (obstipatie) of niet goed kunnen ontlasten

Seksuele problemen:

 • Erectiestoornissen (man)
 • problemen met klaarkomen
 • Pijn bij vrijen (vrouw)

Verzakkingsklachten:

 • verzakking van blaas, baarmoeder of darm in de vagina
 • darmverzakking uit de anus

Problemen na operaties:

 • urineverlies na prostaatoperaties
 • ontlastingsverlies na darmoperaties
 • urineverlies of ontlastingsverlies na verzakkingsoperaties

Bekkenfysiotherapie bij bekkenpijn of bekkeninstabiliteit is bedoeld voor mensen met klachten als gevolg van functiestoornissen van de gewrichten van de bekkenregio: het bekken, de lage rug en/ of de heupen.

Bekkenpijn ontstaat vaak tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Maar het kan ook door een ongeval of sportblessure ontstaan. Dus zowel mannen als vrouwen kunnen er last van hebben.

Soms openbaren de klachten zich pas jaren later. Dit doet zich voor wanneer iemand jarenlang een balans heeft weten te behouden tussen wat hij/ zij deed en wat het lichaam aankon (belasting en belastbaarheid). Als deze balans verstoord wordt, kunnen de klachten zich presenteren. Maar het ontstaansmoment ligt jaren eerder.

Soorten bekkenpijn:

 • Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (zie begeleiding tijdens en na zwangerschap)
 • Traumatische of mechanische bekkenpijn bij mannen en vrouwen
 • Chronische bekkenpijn bij mannen en vrouwen

Traumatische of mechanische bekkenpijn bij mannen en vrouwen

Er bestaat ook een traumatische of mechanische vorm van bekkenpijn: deze wordt veroorzaakt door een ongeval of trauma (zoals een val op de stuit, vallen met de fiets, van de trap vallen of een heel zware bevalling) of een sportletsel (sliding bij voetbal). Er zijn sterke aanwijzingen dat een liesblessure bij voetballers een vorm van bekkenpijn is.

Chronische bekkenpijn bij mannen en vrouwen

Chronische bekkenpijn Heeft iemand langer pijn in het bekkengebied, dan noemen we dat een chronische bekkenpijnsyndroom. Het komt voor bij mannen en vrouwen. Dat chronische pijn in buik en bekken te maken kan hebben met het bewegingsapparaat, is niet algemeen bekend. Als andere aanwijsbare redenen voor het ontstaan van de klachten uitgesloten zijn en er niets wordt gevonden, kan er wel degelijk iets aan de hand zijn. De klachten kunnen in dat geval voortkomen met het bewegingsapparaat. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er een grote relatie bestaat tussen rugklachten en bekkenbodemstoornissen.

Voor welke klachten is bekkenfysiotherapie geschikt?

Veel klachten die ontstaan door functiestoornissen in de gewrichten van de bekkenregio: het bekken, de lage rug en heupen, kunnen door de bekkenfysiotherapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan:

 • pijn aan de voorzijde van het schaambeen, liezen, binnenzijde bovenbeen, stuitje, bil, bekkenbodem (rond of in de geslachtsdelen), onderbuik en rug;
 • Pijn bij schokkende bewegingen (plotselinge bewegingen);
 • Pijn tijdens de menstruatie of seksuele gemeenschap;
 • Pijn na een lange periode van inactiviteit (startpijn bijvoorbeeld bij het opstaan);
 • Vermoeidheid;
 • Het niet op 1 been kunnen (blijven) staan;
 • Moeite met traplopen, omdraaien in bed, fietsen, langdurig zitten, staan, opstaan uit een stoel of een stukje wandelen;
 • Bekkenbodemklachten zoals urineverlies of ontlastingsverlies, toegenomen aandrang voor plassen of ontlasting, moeite met plassen of ontlasten, het gevoel niet leeg te zijn na plassen of ontlasten;
 • Klachten m.b.t. seksualiteit zoals verminderd orgasme of moeilijker krijgen van een orgasme, erectiestoornissen, vroegtijdig klaarkomen en pijn bij het vrijen.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.