Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Privacyregels

Als je bij ons in de praktijk komt, verzamelen we jouw gegevens. Het gaat om je persoonlijke gegevens, zoals je naam, je adres, je telefoonnummer of bijvoorbeeld je verzekeringsgegevens. Ook houden we je medische gegevens bij. Dus dat is informatie over jouw gezondheid en jouw behandeling.

Bij het verzamelen van die gegevens houden we ons aan de AVG. Ofwel: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de AVG staat hoe wij jouw gegevens mogen gebruiken en opslaan. Wat jouw rechten zijn als patiënt. En wie jouw gegevens wel of niet mogen bekijken.

De fysiotherapeut die je behandelt, mag jouw gegevens inkijken. Dat geldt ook voor de fysiotherapeut die jouw therapeut vervangt als deze bijvoorbeeld ziek is, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe wij in onze praktijk omgaan met jouw privacy kun je lezen in:

De privacyregels

We hebben in de praktijk de volgende privacyregels:

  • Je kunt de gegevens die we over jou verzamelen altijd bekijken. Als die gegevens niet kloppen, mag je aan je fysiotherapeut vragen om ze te veranderen. Je kunt een kopie van je behandeldossier krijgen. Dat is gratis.
  • In je medisch dossier staan alleen gegevens die te maken hebben met je behandeling.
  • We willen zo goed mogelijk werk leveren als fysiotherapeuten. Ook in de toekomst. Daarom is wetenschappelijk onderzoek nodig. We gebruiken gegevens van onze patiënten om statistieken te maken. Maar niemand kan achterhalen om wie het gaat. Alle gegevens zijn zonder naam.
  • Heb je het liever niet? Geef dit door aan je fysiotherapeut.
  • Is het voor een onderzoek echt nodig om gegevens te gebruiken waardoor je te herkennen bent? Dan vragen we eerst of je dat goed vindt. Je moet dan altijd iets ondertekenen.
  • Jouw gegevens geven we nooit aan anderen. Zelfs niet aan je naaste familie. Je ouders, je man/vrouw, je zoon/dochter. Alleen als jij dat wilt, doen we dat. Ook als je overlijdt, geven we je gegevens niet aan anderen.
  • Ben je klaar met je behandeling, dan bewaren je gegevens nog vijftien jaar. Maar een kleine groep mensen in onze praktijk mag jouw informatie bekijken. 
  • Vind je dat we niet goed omgaan met jouw gegevens? Dien dan een klacht in bij onze praktijk. We hebben daarvoor een klachtenregeling.  

Je kunt meer lezen over onze privacyregels in de map ‘praktijkinformatie’. Die vind je in de wachtkamer.