Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ook wel je bewegingsapparaat genoemd. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de klachten gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden.

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkómen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat. U krijgt altijd zorg op maat. Passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt bereiken. De behandeling is dan ook vooral gericht op het geven van informatie, adviezen en oefeningen gericht op uw houding en bewegingen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Oefenen is eventueel mogelijk in groepsverband (zie groepsoefentherapie).

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Elk jaar gaan ruim drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Mensen van alle leeftijden met verschillende leefstijlen en allerlei soorten klachten:

  • Dit kunnen blessures, RSI-klachten of pijnklachten zijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten, bijvoorbeeld in de armen, benen, schouders en rug, veroorzaakt door sporten, werk, hobby’s, of door het ouder worden. De oorzaak kan overbelasting of een verkeerde houding zijn. Hiervoor krijgt u van de fysiotherapeut zowel een goede behandeling als advies
  • De fysiotherapeut behandelt ook mensen die vanwege een (chronische) aandoening onder medische begeleiding beweegzorg nodig hebben. Bijvoorbeeld COPD/luchtwegproblemen, hart en vaatziekten, Diabetes (suikerziekte), Parkinson, MS en Beroerte. Dat is belangrijk voor uw gezondheid èn om mobiel te blijven
  • Maar u kunt ook naar de fysiotherapeut voor revalidatie na een operatie of ongeval. Of voorafgaand aan een operatie om uw conditie te verbeteren en daardoor sneller te herstellen

Fysiotherapie zorgt ervoor dat u sneller herstelt en zo optimaal mogelijk kan (blijven) bewegen.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg. Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma's en kennisuitwisselingsprojecten.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.