Geriatriefysiotherapie

Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen af? Is overeind komen moeilijk en raakt uw evenwicht weleens verstoord? Iedere dag ben u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. De geriatriefysiotherapeut biedt uitkomst!

Wat is geriatriefysiotherapie?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij/zij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.
De geriatriefysiotherapeut richt zich op het bewegend functioneren van de cliënt waarbij de doelstelling is gericht op het behoud of herwinnen van activiteiten en participatie en begeleiding bij achteruitgang. Of het voorkomen, terugdringen of beperken van andere gezondheidsproblemen door middel van bewegen.

Voor wie is geriatriefysiotherapie bedoeld?

De doelgroep van de geriatriefysiotherapie wordt gevormd door kwetsbare ouderen, ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren en ouderen met chronische of langdurige aandoeningen (beroerte, ziekte van Parkinson, dementie, etc). De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Opleiding

De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG). De geriatriefysiotherapeut heeft na de studie fysiotherapie een 3-jarige opleiding tot geriatriefysiotherapeut gevolgd.

Netwerk

De geriatriefysiotherapeuten uit de regio vormen samen het netwerk ‘Ouderenfysiotherapie Gelderse Vallei’. Zij komen twee keer per jaar samen voor overleg. Dit overleg is bedoeld om korte lijnen te houden met de andere fysiotherapeuten. Daarnaast worden er inhoudelijke dingen besproken zoals casussen, scholing en werkwijze.

Aangesloten bij

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.