Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen (van kinderen tot ouderen) die een blessure hebben opgelopen en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten of voor mensen die willen beginnen met sporten en hierbij graag professionele begeleiding willen hebben. Dit geldt ook voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.

Ook kan de sportfysiotherapeut een sporter helpen om een hoger niveau te bereiken en preventieve maatregelen nemen om blessures te voorkomen.

De sportfysiotherapeut behandelt sporters op alle niveaus van recreatie/breedtesporters tot topsporters.

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt (sportrevalidatie). Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één. Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures. Vraag uw sportfysiotherapeut hoe.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

  • sportblessures
  • andere lichamelijke klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • blessurepreventie advies
  • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma's en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Opleiding

Sportfysiotherapeuten hebben na hun HBO opleiding Fysiotherapie een Masteropleiding Sportfysiotherapie gedaan. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (NVFS) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de sportfysiotherapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVFS erkende sportfysiotherapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Meer informatie

Informatie over het eerste consult, verwijzing en vergoeding.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze contactpagina.